Natursp?rsm?l

Lokalt forvaltningsstyre for ?vre Pasvik

fylkeskommunen og Sametinget f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier.
– Det er sv?rt gledelig at S?r- Varanger kommune sammen med Finnmark fylkeskommune og Sametinget vil p?ta seg ansvaret med ? ivareta de unike naturverdiene i ?vre Pasvik nasjonalpark /Báhčaveaji álbmotmeahcci og ?vre Pasvik landskapsvernomr?de med plantelivsfredning/Báhčaveaji suodjemeahcci ja beahcevuovddi ráfáidahttin. Nasjonalparkstyret f?r et stort ansvar p? vegne av hele nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier

Similar Posts