Energisp?rsm?l

LOS vinner storkontrakt

I sterk konkurranse har LOS sikret seg en av landets st?rste str?mkontrakter. Avtalen med Offentlig Fellesinnkj?p Agder (OFA) er p? mer enn 100 millioner kroner ?rlig, de neste seks ?rene. Avtalen omfatter str?mleveranse til 23 kommuner p? Agder, samt de to fylkeskommunene.
Avtalen med OFA inneb?rer leveranse av et ?rlig str?mforbruk p? 270 gigawattimer (GWh) fordelt p? 4795 anlegg. St?rrelsen tilsvarer str?mforbruket til en by med opp mot 40 000 innbyggere. Fra f?r leverer LOS str?m til kommunene som er med i det andre store innkj?psfelleskapet p? Agder, Knutepunkt S?rlandet. Dermed har LOS n? samlet alle s?rlandskommunene i sin portef?lje.
Befester posisjonen
? Vi er sv?rt godt forn?yd med ? vinne dette anbudet. I tillegg til ? befeste v?r posisjon som Norges st?rste akt?rer i bedriftsmarkedet, betyr det mye for oss ? vinne kunder p? hjemmebane. Vi mener selv at vi har unik kompetanse, og systemer som m?ter v?re kunders kravkrav p? en veldig fin m?te, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS.
Pris og kompetanse avgj?rende
I avtalen ligger leveranser innen kraftforvaltning, fakturering, r?dgivning og energiledelse. ? Det var gode tilbydere med i denne prosessen, og de ble vurdert ut fra flere kriterier. I tillegg til pris, som selvsagt veier tyngst, ser vi at vi kan dra gode veksler p? LOS kraftforvaltningsmilj? og rapporteringsverkt?y, sier Knut Otto Pedersen, seniorr?dgiver innkj?p i Vest-Agder fylkeskommune p? vegne av OFA.
Om LOS
LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi, med hovedkontor i Kristiansand. Selskapet er landets tredje st?rste kraftleverand?r og betjener over 150 000 kunder i privatmarkedet.
Etter oppkj?pet av Statoils str?mvirksomhet i 2010 er LOS AS landets st?rste kraftleverand?r i bedriftsmarkedet og blitt fysisk leverand?r i Sverige.
God kundeservice og et profesjonelt kraftforvaltningsmilj? med dokumenterte resultater, gj?r at stadig flere bedrifter velger ? overlate kraftinnkj?pene til LOS.
LOS leverer konkurransedyktige str?mprodukter tilpasset ulike behov hos b?de privat- og bedriftskunder. Basert p? v?re kjerneverdier: n?rhet, troverdighet, nytenkning og handlekraft, tilbyr vi str?m og str?mrelaterte produkter og tjenester.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert, og medlem av Klimapartnere.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Human Resources Manager   #USD