Natursp?rsm?l

Lost in the supermarket ? finner vi veien ut?

I en verden med alvorlige klimaproblemer, sult og fattigdom, forbruker hver nordmann mange ganger mer energi og ressurser enn verdensgjennomsnittet. Konsekvensen av v?rt overforbruk bidrar til ? true v?rt eksistensgrunnlag. Hvorfor er det s? vanskelig ? endre denne selvutslettende og egoistiske adferden?
V?re handlinger styres av en rekke ulike faktorer. For ? endre v?rt handlingsm?nster m? vi fors?ke ? forst? hvordan det hele henger sammen.
Hvordan er v?rt konsum med p? ? definere v?r identitet?
M?ler vi oss selv opp mot andre med v?rt forbruk?
Hvordan p?virker psykologiske faktorer v?rt forbruksm?nster?
Er vi genetisk kodet for ? samle s? mye vi kan?
Blir vi lykkelige av h?yt forbruk?
Framtidens Byer har samlet de fremste fra ulike fagfelt for ? besvare disse sp?rsm?lene. Vi f?r bl.a. h?re samfunnsviterens, biologens, markedsf?rerens, psykologens, aktivistens og filosofens forslag til hvordan v?re holdninger og handlinger kan endres for ? sikre en b?rekraftig eksistens.
Samtidig vil vi be innlederne om hjelp til ? opparbeide en verkt?ykasse for hvordan norske byer kan jobbe for ? fremme endring. En verkt?ykasse som tar hensyn til alle de ulike fagfeltene ? alle de viktigste premissene for hva som styrer v?r adferd.
Seminaret er en unik mulighet til ? ta opp disse sp?rsm?lene i full bredde og med en rekke toppfolk som Iver B. Neumann (samfunnsviter), Dag O. Hessen (biolog), Ottar Hellevik (statsviter og lykkeforsker), Einar Strumse (psykolog), Arne Johan Vetlesen (filosof), Anne Solgaard (UNEP), Karl-Fredrik Tangen (markedsf?ringsekspert), Agnes Tvinnereim (aktivist fra ?B?rekraftige liv p? Land?s?), Stig Larss?ther (fra NTNU; ser p? teknologi ? holdning – handling)
Programmet (pdf)
Kontaktpersoner
Erik H?ines, koordinator i Framtidens byer: 91 75 53 65
Ane Kolberg, kommunikasjonsr?dgiver i Framtidens byer: 45 51 11 55
Ta kontakt om du ?nsker ? delta p? seminaret, eller ?nsker kontakt med innledere for eventuelle intervjuavtaler.
Mer informasjon www.framtidensbyer.no1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy