Milj?politikk

L?yve til bygging av Valken kraftverk

20-12-2010 11:03 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) NVE har gjeve Saksenvik kraft AS l?yve til ? byggje Valken kraftverk i Saltdal kommune i Nordland. Kraftverket vil gje ein ?rleg produksjon p? om lag 26 GWh, noko som svarar til den ?rlege straumbruken til rundt 1300 husstandar.

NVE har gjeve Saksenvik kraft AS l?yve til ? byggje Valken kraftverk i Saltdal kommune i Nordland. Kraftverket vil gje ein ?rleg produksjon p? om lag 26 GWh, noko som svarar til den ?rlege straumbruken til rundt 1300 husstandar.
Kraftverket vil utnytte ei fallh?gd p? 210 m og endre naturleg vassf?ring p? ei rundt 2300 m lang elvestrekning. Vatnet skal f?rast i tunnel mellom inntak og kraftstasjon. Den verdifulle naturtypa bekkekl?ft er registrert p? elvestrekninga som blir fraf?rt vatn, men det er ikkje p?vist raudlista artar knytt til elva.
Utbygging vil medf?re nokre negative verknadar for milj?-, landskaps- og friluftsverdiar. NVE meinar imidlertid at med tilstrekkjeleg minstevassf?ring heile ?ret, og god planlegging og oppf?lging av anlegget i byggjetida, vil skadeverknadane for landskap og milj? vere akseptable.
NVE vurderar at fordelane av tiltaket i h?ve til dei ?lmenne interessene er st?rre enn skadane og ulempene, og gjev difor l?yve til Valken kraftverk p? fastsette vilk?r.
Les meir om Valken Kraftverk
Kontaktpersonar
Seniorr?dgiver Gry Berg, tlf. 22 95 92 20
Avdelingsingeni?r Vegard Hotvedt Str?msv?g, tlf. 22 95 94 850000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy