Klimasp?rsm?l

L?yve til regulering av to vatn og reetablering av to kraftverk i Namdalseid

Kommunal- og regionaldepartementet har l?yvd 500 000 kroner til Lavenergiprogrammet. Midlane skal medverke til ? auke kunnskapen om energieffektivisering og -omlegging hos akt?rar i byggjen?ringa.
– For ? redusere klimagassutsleppa, m? energibruken i bygg ned. I dag st?r byggjesektoren for om lag 40 prosent av den stasjon?re energibruken i Noreg. Eg har ambisjonar om at energibruken i bygg skal halverast innan 2040, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Statsr?den meiner Lavenergiprogrammet er eit godt verkty for ? n? ut til byggjen?ringa med informasjon om energikrava i byggjereglane. Departementet ?nskjer at bygging og drift av energieffektive bygg f?r s?rleg merksemd, og spesielt l?ysingar som f?rebyggjer fuktproblem og medverkar til eit godt inneklima.
Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg er eit samarbeid mellom styresmakter og n?ringa for ? arbeide med energieffektivisering og milj?venleg energiomlegging. Eit styre best?ande av representantar fr? BNL, Arkitektbedriftene, Enova, Husbanken, BE, Statsbygg og NVE skal s?rgje for ein heilskapleg strategi som skal medverke til:
? f? fram kunnskap og utvikle kompetanse om energieffektivisering og milj?venleg energiomlegging i heile byggjen?ringa
implementere kunnskapen p? ein systematisk m?te i n?ringa og utdanningsinstitusjonane
utvikle og ta i bruk ny teknologi
utvikle betre produkt.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy