Klimasp?rsm?l

Lufttemperatur og nedb?r ? ?ret 2009

Sn? til havniv? og beinkaldt! For de som likevel tar turen ut i kulden er det skif?re de fleste stedene. Selv om det har kommet lite sn? p? ?stlandet sist uke er det fremdeles fantastiske forhold ?stafjells.
Denne ukes sn?rapport er utarbeidet av Heidi Bache Stranden, Hydrologisk avdeling, seksjon for bre, is og sn?. NVE.
Sn?vurderingen er basert p? sn?kartet samt en sn?hydrologisk vurdering av forholdene. Sn?mengden er gitt i forhold til normal sn?mengde for aktuell dag i ?ret basert p? statistikk for perioden 1971-2000.
Les mer om sn?taksering eller sn?m?ling her.
www.nve.no/snorapport
Mange av kartene v?re viser sn? imm vannekvivalent. Det tilsvarer den mengden vann sn?en vil utgj?re n?r den smelter. Tommelfingerregelen et at 10 mm sn? m?lt i vannekvivalent tilsvarer 10 cm sn?dyp, men dersom det har v?rt mildt n?r nedb?ren kom, s? kan 10 mm sn? som vannekvivalent kun utgj?re halvparten i sn?dyp.
Sist uke har det v?rt betrakelig kaldere enn normalen, og all nedb?ren har kommet som sn?. Mest nedb?r har det kommet i Midt-Norge, og da s?rlig i M?re og Romsdal. For?vrig har det kommet mindre mengder sn? i l?pet av de siste syv dagene. Det er skif?re de aller fleste steder, n? ogs? i Bymarka uten for Trondheim! NB! Dersom du tenker deg p? skitur over muligens islagte vann: les ismeldingene fra NVE.
I Finnmark, Troms og Nordland g?r sn?grensen ved havniv?. I ?st-Finnmark og p? Vidda er det tiln?rmet normalen med sn?, og noe over normalen helt i s?r. Det er t?rrf?re og fine skiforhold. I Finnmark for?vrig, og i Troms og Nordland er det stort sett mindre sn? enn normalen, men nysn? sist uke har bedret forholdene. I Narvik m? skientusiastene stort sett kose seg med kunstsn?, men det er ogs? noen cm utenfor bakken som kan utfordre skientusiastene. I Lofoten har det kommet ca 40 cm sn? sist uke og det er gode forhold for skifolket.

I Tr?ndelag ligger sn?grensen ved havniv?. N? har det endelig blitt ordentlig skif?re ogs? i Bymarka. I enkelte kystn?re omr?der kan det fremdeles v?re litt skralt med sn?, men trolig nok til ? ivertfall f? testet ut skiene. Omkring Oppdal er det n? endelig mulighet for ? spenne p? seg langrennskiene og kose seg i nysn?en.

P? Vestlandet ligger ogs? sn?grensen ved havniv?, og det er lavere enn vanlig. Blant annet s? er det ikke vanlig at det er sn? ned til havniv? i Bergen. I kystn?re omr?der er det mer sn? enn normalen, men dette er steder som normalt ikke har s? mye sn?. I fjellet er det fremdeles mindre sn? enn normalen, men det er t?rrf?re og skimuligheter de aller fleste steder. I h?yden som f. eks, Myrkdalen i Voss, er det, p? tross av mindre sn? enn normalen, garantert nok sn? til ? f? en god skiopplevelse.

I Agder g?r sn?grensen ved havniv?. Det har kommet lite sn? sist uke, men i kystn?re omr?der er det mer sn? enn normalen. I fjellet er det derimot mindre sn? enn normalen, men det er skif?re de aller fleste stedene.

P? ?stlandet ligger sn?grensen ved havniv?. B?de markene rundt Oslo og iLangfjella kan skilte med fantastiske skiforhold. I deler av Langfjella er denne vinteren forel?pig blant de to-tre mest sn?rike siden 1971. P? m?lestasjonen v?r p? Bakko i Hallingdal er det bare vintrene 2000/2001 og 2006/2007 som p.t har mer sn? (m?lestart i 1998). .

God skitur!
Se mer detaljert kart p? www.senorge.no og www.sn?kart.no, eller f?lg oss p? facebook og twitter.
Kjente feil og usikkerheter i sn?kartene:
I randsonen mellom sn? og barmark vil ofte sn?kartet v?re usikkert og sm? sn?mengder kan gi store utslag spesielt for “%-av normalen”-kartet. Kartet kan derfor variere mye innenfor sm? avstander. Generelt vil sn?kartet i grensentraktene v?re beheftet med usikkerhet som i hovedsak skyldes at metoden som anvendes for ? generere nedb?r- og temperaturverdier over hele landet kan gj?re feil i omr?der hvor det er f? m?linger. I indre Troms og innerst iSognefjorden overestimerer sn?kartet sn?mengdene. Dette er en kjent feil og vi jobber med ? l?se problemet. ?st p? ?stlandet overestimeres ogs? sn?mengden.0000

Similar Posts