milj?

Lyngenfjord i b?rekraftig EU-prosjekt

Visit Lyngenfjord har blitt utvalgt ? v?re med i fase 2 i et b?rekraftig reisem?ls-prosjekt gjennom EU. Prosjektet inneb?rer et aktiv arbeid med ? gj?re Lyngenfjord b?rekraftig n?r det kommer til milj?et, kulturen og vertskapet i v?r vakre region.
– Det f?les utrolig spennende ? g? in i neste fase av prosjektet. Kommunene er med p? toget og v?re medlemmer har kommet med masse gode innspill med hva vi skal legge v?r energi p?, sier Marie Angelsen fra Visit Lyngenfjord som er ansvarlig for prosjektet.
ETIS (European Tourism Indicators System) er et system som er designet for ? bli brukt av turistreisem?l i hensikt ? overv?ke, styre, m?le og forbedre sine b?rekraftige innsatser i regionen det gjelder. I Lyngenfjord kommer fase 2 ? inneb?re et st?rre engasjement og flere muligheter ? skape flotte tilbud og prosjekt med fokus p? b?rekraftighet.
– Flere turister ettersp?rre Eco-turisme 2014 og Lyngenfjord er en perfekt region ? applisere prosjektet p?. Vi har et landskapsvernskapsomr?de i Lyngenalpene, mange andre flotte naturomr?de og en voksende turisme. Denne kombinasjon gj?r at et b?rekraftig tenk blir viktigere og viktigere. Jeg gleder meg ? jobbe videre i neste fase! sier Angelsen.
Visit Lyngenfjord is a travel company operating in Northern Norway in the popular Lyngen region. We represent accommodation places, activities and places to eat. We offer online booking of accommodation, activities and complete packages, important information and we run two tourist information offices in the area. You find all the necessary information about our region at www.visit-lyngenfjord.com. 0000

Similar Posts