Milj?politikk

M? kj?pe klimakvoter for mobile rigger

EUs kjemikaliebyr? (ECHA) bekjentgjorde 1. juli at ?tte stoffer p? kandidatlista forsl?s inkludert p? godkjenningslista (vedlegg XIV) for ? bli underlagt godkjenningsordningen i REACH-regelverket. Hele saken: ?tte stoffer foresl?s inkludert p? godkjenningslista i REACH-regelverket
H?ring om nye krav til sikkerhetsdatablad for kjemikalier
08.07.10 Fra 1. desember 2010 innf?rer EU mer konkrete krav til innholdet i sikkerhetsdatablad. Dette skal ogs? tas inn det norske regelverket. H?ringsfristen er 15. september 2010. Hele saken: H?ring om nye krav til sikkerhetsdatablad for kjemikalier
Vil forby bly i smykker og antimuggmiddel i produkter
07.07.10 EU foresl?r ? forby bly i smykker og antimuggmiddelet dimetylfumarat i produkter. Det europeiske kjemikaliebyr?et ECHA ber om innspill til forslagene f?r 21. september 2010. Hele saken: Vil forby bly i smykker og antimuggmiddel i produkter
Foresl?r samme CLP-gebyr som EU
05.07.10 Norge skal innf?re EUs nye forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) foresl?r at vi har de samme gebyrene som EU. H?ringsfristen er 1. september 2010. Hele saken: Foresl?r samme CLP-gebyr som EU
Veolia Milj? Industri AS, Sandnessj?en
05.07.10 Kunngj?ring i Helgeland Arbeiderblad, Helgelands Blad og Norsk lysingsblad om at Veolia Milj? Industri AS har utarbeidet et konsekvensutredningsprogram i forbindelse med s?knad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av borekaks og forurensende… Hele saken: Veolia Milj? Industri AS, Sandnessj?en
Flere h?ringer og kunngj?ringer
01.07.10 Refining Centre Karm?y
28.06.10 Norske Skog Skogn, deponi Valum
25.06.10 S?ker om utslippstillatelse p? Ringhorne i Nordsj?e..
25.06.10 S?ker om leteboring p? Lunde i Barentshavet
17.06.10 S?ker om tillatelse til br?nnintervensjon p? Sn?hvi..
17.06.10 S?ker om midlertidig utslippstillatelse p? Troll..
07.06.10 S?ker om leteboring i Nordsj?en
07.06.10 S?ker om leteboring i Barentshavet
04.06.10 Foresl?r endringer i biocidforskriften
03.06.10 S?ker om leteboring p? Skrugard i Barentshave..
0000

Similar Posts