Milj?politikk

M? sjekke at stoffer registreres i REACH

Siemens er ferdig med testfasen av en pilot for CO2 fangst i EON?s kraftverk Staudinger i Tyskland. Resultatene er oppsiktsvekkende gode. L?sningen avgir ingen helsefarlige utslipp, har over 90 prosent gjenvinningsgrad og lavt energiforbruk.
Totalt har Siemens gjennomf?rt en driftsperiode p? 3000 timer med sin egenutviklete prosess for CO2 fangst p? EONs kraftverk Staudinger i Tyskland. Testfasen har p?g?tt siden september 2009, og avsluttes n? med sv?rt gode resultater.
– For oss har det v?rt viktig at en l?sning for CO2 fangst ikke introduserer et nytt utslippsproblem. Det har vi lykkes sv?rt godt med, sier divisjonsdirekt?r Tore Tomter i Siemens.
En m?lestokk for andre
De store utfordringene med CO2 fangst til n? har v?rt ? unng? helsefarlige utslipp, skape h?y fangsteffektivitet samtidig med et lavt energiforbruk. P? alle disse sentrale omr?dene viser renseteknologien til Siemens gode resultater.
– Resultatene fra testfasen i Tyskland viser null utslipp av skadelige gasser som for eksempel nitrosaminer. Vi har ogs? dokumentert en CO2 fangst effektivitet p? 90 prosent. N?r vi samtidig har lykkes med ? gjennomf?re rensingen ved et meget lavt energiforbruk, er vi sikre p? at v?r l?sning n? vil bli en m?lestokk for konkurrerende renseteknologier, sier divisjonsdirekt?r Tore Tomter i Siemens.
Siemens benytter renseteknologi basert p? aminosyresalt, og l?sningen integreres som en del av kraftverket.
Ny pilot i USA
Basert p? de gode erfaringene fra kraftverket i Staudinger, planlegger Siemens n? et nytt testanlegg for CO2 fangst i USA p? kullkraftverket Big Bend i Florida. Dette anlegget skal v?re i drift i 2013.
– V?re gode testresultater i Tyskland viser at karbonfangst fra kraftverk er fullt mulig ut i fra et teknologisk og milj?messig perspektiv. Derfor mener vi at dette vil v?re et godt konkurransemessig alternativ for andre kraftverk ogs? i Norge, for eksempel p? Mongstad, sier Tomter.
Les mer p?:
www.siemens.no
For mer informasjon, vennligst kontakt:Tore Tomter, divisjonsdirekt?r
Mob: +47 93 20 87 84, e-post: [email protected]
Christian Jahr, informasjonsjef
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: [email protected]
Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Agnar Aas   #Lars Andreas Eriksson   #Nordea Liv   #NVE