Energisp?rsm?l

– M? unng? ? favorisere milj?verstinger

13-11-2012 15:15 Gr?nt Punkt Norge AS Bare 62 norske kommuner krever at deres leverand?rer bidrar til kildesortering. - Hvis vi som kommune ikke stiller krav risikerer vi ? favorisere milj?verstingene, sier Kjetil Kleveland, milj?koordinator i Drammen kommune.

Av Kari Magnussen, Pressenytt
Innsamling, kildesortering og gjenvinning av avfall er en viktig del av kampen for en milj?vennlig vekst i n?ringslivet. Likevel er det i dag flere av de som selger og produserer varer som ikke betaler for gjenvinning av emballasjen.
I 2011 ble det brukt over 61 000 tonn plastemballasje og n?rmere 10 000 tonn isopor i n?ringslivet.
– N?ringslivet kan vise til gode resultater for gjenvinning gjennom produsentansvarsordningene for emballasje. Men det er viktig at alle deltar. Store innkj?pere kan bidra ved ? bli kontrollmedlem i Gr?nt Punkt. Jeg oppfordrer alle offentlige etater og kommuner til ? bli kontrollmedlem, sier B?rd Vegar Solhjell. Han legger til at Milj?verndepartementet har v?rt kontrollmedlem i flere ?r.
– Vil ikke favorisere verstingene
Fornyings- og administrasjonsdepartementet besluttet i 2009 at offentlige innkj?pere skal kreve at deres leverand?rer er medlem i en returordning for brukt emballasje.
I dag er 62 av 429 kommuner kontrollmedlem i Gr?nt Punkt. Én av disse er Drammen kommune. Drammen har stor vekst av industribedrifter og annet n?ringsliv, og er en av de raskest voksende byregionene i Norge. ?vrige kontrollmedlemmer i Buskerud fylke er Kongsberg, Ringerike, Gol, ?vre Eiker og Lier.
– Vi ser at en vesentlig del av v?rt milj?arbeid gj?res gjennom v?re innkj?p og de kravene vi stiller til v?re leverand?rer. Vi m? ha kontroll p? at de faktisk betaler for gjenvinning av sin emballasje og ikke er gratispassasjerer, sier Kjetil Kleveland, milj?koordinator i Drammen kommune.
Han synes det er synd at det ikke f?r noen konsekvenser at folk ikke gj?r opp for seg.
– I verste fall ender vi med en situasjon der noen betaler og gj?r ting ordentlig – og dermed kanskje blir dyrere i drift. Det igjen kan bety at de taper anbud mot noen som ikke tar den kostnaden. Da vil i praksis vi som kommune favorisere milj?verstingene, sier Kleveland.
Mange sniker seg fortsatt unna
Gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong i Norge driftes av Gr?nt Punkt i samarbeid med kommuner og private renovasjonsselskaper. Returordningene finansieres av medlemmer fra n?ringslivet. Det offentlige kan gjennom gratis kontrollmedlemskap kreve at deres leverand?rer er med p? dette spleiselaget.
– Vi er veldig avhengig av v?re kontrollmedlemmer. De gj?r en usedvanlig viktig jobb for milj?et og for samfunnet. For at vi skal klare ? f? med oss hele n?ringslivet, er vi avhengig av at det offentlige bruker den makten de har som storkunder, sier Jaana R?ine, administrerende direkt?r i Gr?nt Punkt Norge.
Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.0200

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy