Natursp?rsm?l

M?l om norsk fornybarandel p? 67,5 prosent i 2020

Etter samtaler med EU-kommisjonen, har EFTA-landene n? oversendt EU utkast til E?S-vedtak om fornybardirektivet. Utkastet har et m?l om en fornybarandel i Norge p? 67,5 prosent i 2020. Det vil v?re en ?kning p? om lag 9,5 prosentpoeng fra 2005.
Dermed vil fornybar energiproduksjon utgj?re mer enn to tredjedeler av energiforbruket i Norge i 2020. Dette vil v?re en langt h?yere andel enn i alle EU-land.
Jeg er glad for at arbeidet med gjennomf?ringen av fornybardirektivet n? har kommet et langt skritt videre. Dette er viktig, ikke minst i forbindelse med etableringen av det felles norsk-svenske sertifikatmarkedet fra 2012. Jeg vil videre understreke at regjeringen deler EUs ambisjoner om en sterk satsing p? fornybar energi. Et norsk m?l p? 67,5 prosent reflekterer v?r ambisi?se politikk p? dette omr?det, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.
EUs fornybardirektiv ble vedtatt i 2009 og vil bli tatt inn i E?S-avtalen. Utkastet til E?S-vedtak skal n? behandles etter vanlige prosedyrer i EU/E?S.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy