Natursp?rsm?l

Mälarenergi velger IFS eBuyer 2.0

IFS informerer om at det svenske kraftkonsernet Mälarenergi har signert avtale om implementering av innkj?psverkt?yet IFS eBuyer versjon 2.0. Verkt?yet er utformet for ? sikre ?kt kontroll over innkj?psprosessen og redusert tidsforbruk for innkj?pere.
IFS eBuyer er et verkt?y som gir virksomheten kontroll over leverand?ravtaler, oversikt over innkj?psm?nstre samt kartlegging av virksomhetens innkj?psbehov. Verkt?yet er delvis webbasert, noe som inneb?rer at hovedprosessene kan administreres via grensesnittet IFS Enterprise Explorer. Gjennom den nye innkj?psportalen kan eBuyer-brukeren h?ndtere sentrale produkt- og innkj?psprosesser, og dermed redusere tidsforbruket for innkj?pere.
I tillegg til en generelt forenklet innkj?psprosess er Mälarenergi n? sikret flere muligheter til ? styre innkj?peren mot riktig leverand?r samt f?lge opp innkj?pskostnader relatert til ulike tjenester og produkter. Med en samordnet og kategorisert innkj?psprosess for hele virksomheten er Mälarenergi dessuten sikret et solid grunnlag ved fremtidige forhandlinger med leverand?rer.
“Vi er overbevist om at IFS eBuyer 2.0 vil forenkle og effektivisere v?re innkj?psprosesser. Ettersom Mälarenergi allerede bruker IFS Applications innen en rekke forretningskritiske omr?der, ser vi flere fordeler ved ? utvide funksjonaliteten til ? inkludere innkj?p og leverand?ravtaler”, sier Emil Andrén, Purchasing Manager, Support/Purchasing, Mälarenergi.
” IFS arbeider kontinuerlig med produktutvikling, herunder forbedringer av strukturerte innkj?psprosesser. Vi er overbevist om at Mälerenergi vil ha stor nytte av systemet n?r det gjelder forenklede bestillinger samt forbedret oversikt over avtaler, artikler og webkataloger?, sier Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia.
Ved ? initiere innkj?p gjennom portalen, kan brukeren unng? innkj?p som faller utenfor eksisterende leverand?ravtaler. Mer strategiske innkj?p muliggj?r dessuten h?yere kvalitet og leveransepresisjon samtidig som kostnader reduseres i form av lavere lagerniv?. Ved ? effektivisere innkj?psprosessen frigj?res dessuten en stor del av innkj?perens tid.
Om Mälarenergi
I Mälarenergi arbeider 570 ansatte tett med selskapets regionale kunder. Til dem leverer selskapet str?m, varme, avkj?ling og raske kommunikasjonsl?sninger med tilh?rende tjenester. Mälarenergi tilbyr energieffektiviseringstjenester til virksomheter i regionen, og selger elektrisitet til privatkunder og foretak over hele Sverige. Konsernet eies av Väster?s by, og har en omsetning p? rundt SEK 3 milliarder.
For mer informasjon kan du g? til: www.MALARENERGI.se
Om IFS
IFS er et b?rsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications?, et komponentbasert forretningssystem basert p? SOA-teknologi. IFS fokuserer p? virksomheter der en eller flere av f?lgende kjerneprosesser er strategiske: vedlikehold og service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca. 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2010 ble SEK 2,6 milliarder.
For mer informasjon om IFS kan du g? til: www.IFSWORLD.com
IFS, Postboks 1545, SE-581 15 Linköping, Sverige ? Tlf.: +46 13 460 40 00 ? Faks.: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden.
Corporate identity number: 556122-09960000

Similar Posts