Natur

Mange tror transport ?delegger milj?regnskapet

Tar toget: To tredjedeler av plasten som fraktes ut av landet transporteres med tog.

Halvparten av oss tror milj?effekten av kildesortering forsvinner ved transport, viser en ny unders?kelse. ? De tar helt feil, sier Gr?nt Punkt Norge.
En fersk unders?kelse gjennomf?rt av YouGov p? vegne av Gr?nt Punkt Norge viser at hele 45 prosent av befolkningen tror milj?effekten av kildesortering forsvinner n?r materialet fraktes over lengre avstander. Fakta viser imidlertid noe helt annet.
? Det er skremmende at s?pass mange tror transport ?delegger milj?gevinsten. Faktum er at frakt av for eksempel plastemballasje fra Norge til sorteringsanlegg og materialgjenvinning i Europa kun utgj?r ?tte prosent av milj?gevinsten? et meget lavt tall. Til gjengjeld sparer vi mellom 1,5 og 2,5 kilo CO2 for hver kilo plastemballasje vi gjenvinner, sier Svein Erik R?dvik, leder for innsamling og gjenvinning i Gr?nt Punkt Norge.
Gr?nt Punkt bruker i stor grad returtransport til ? frakte plast. Dette betyr at varen fraktes med transport som er blitt brukt til ? importere varer til Norge og som ellers ville kj?rt tomme tilbake til utlandet. P? den m?ten utnyttes transportubalansen.
? Vi er ogs? opptatt av ? transportere mest mulig av plasten p? tog, forteller R?dvik. Om lag 2/3 av alle kj?rte kilometer er n? p? tog.
St?rst milj?gevinst ved ? resirkulere
Forskningsleder Hanne Lerche Raadal ved ?stfoldforskning har tidligere p?vist at milj?kostnaden er minimal ved transport av kildesortert avfall.
? Selv om vi frakter avfallet lenger enn vi ville ved ? forbrenne det lokalt, er dette en investering vi f?r mange ganger tilbake i milj?gevinst n?r plasten utnyttes til et nytt produkt. Transport av plasten er n?dvendig for ? resirkulere og utnytte den ressursen som brukt plastemballasje faktisk er, sier hun.
N?r du resirkulerer, sparer du milj?et for den belastningen produksjon av ny plast medf?rer. For hver kilo plast vi gjenvinner sparer vi to kilo r?olje. Plasten som gjenvinnes kan brukes i nye produkter og b?r resirkuleres s? mange ganger som mulig.
? Mange tror plasten gj?r best nytte som alternativ energikilde ved forbrenning. Dette stemmer ikke. F?rst n?r plasten er gjenvunnet s? mange ganger at den ikke kan brukes p? nytt, b?r den energiutnyttes, sier R?dvik.
Ketsjupflasker blir blomsterpotter
Fabrikken AKG i Nederland lager blomsterpotter til hele Europa med plast blant annet fra tomme norske ketsjupflaske og isbokser. I et nytt forskningsprosjekt i lukket kretsl?p gjort p? fabrikken ble plasten gjenvunnet hele ti ganger. Dette er gode nyheter i en hverdag der tilgangen p? ikke-fornybare ressurser blir stadig mindre.
? Vi f?r stadig flere bruksomr?der for resirkulert plast ? alt fra blomsterpotter og st?vsugere til fleecegensere og b?reposer. Dette blir stadig viktigere, og spesielt har vi en forpliktelse i v?r del av verden hvor forbruket er stort, sier Svein Erik R?dvik
(Av Maren Bleskestad, Pressenytt)
Fakta om plastemballasje:
Hvert ?r forbruker nordmenn omtrent 17 kilo plastemballasje hver.
I Norge har 90% av befolkningen mulighet til ? levere inn plastemballasjen til materialgjenvinning.
For hver kilo plastemballasje som leveres til gjenvinning sparer vi milj?et for mellom 1,5 og 2,5 kilo CO2-utslipp sammenliknet med om plasten skulle blitt energiutnyttet.
I 2013 leverte norske husholdninger inn n?r 30.000 tonn med plastemballasje. Over 80 prosent av dette g?r inn i produksjonen av nye produkter.
Kontaktperson:
* Gr?nt Punkt Norge, kommunikasjonssjef Kari-Lill Lj?stad, mobil 95 06 38 05.
* Leder for innsamling og gjenvinning, Svein Erik R?dvik, mobil 40 03 81 70
* ?stfoldforskning, forskningsleder Hanne Lerche Raadal, mobil 48 26 66 54.
Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.47680

Similar Posts