Milj?politikk

Matenerklar.no introduserer flere produkter i Norge

Norges statsminister Jens Stoltenberg og Etiopias statsminister Meles Zenawi sier at ? skaffe 100 milliarder US dollar i ?ret til klimatiltak i fattige land innen 2020, er utfordrende men mulig. De to presenterte i dag rapporten fra h?yniv?gruppen som de har ledet, for FNs generalsekret?r.
– Om vi skal n? dette m?let, er det n?dvendig med en kombinasjon av nye statlige bidrag, en ?kning i eksisterende statlige bidrag og ?kte private bidrag. En pris p? 20-25 US dollar pr. tonn CO2 innen 2020 vil v?re avgj?rende for ? n? m?let, sier Stoltenberg og Zenawi.
Finansiering av klimatiltak er en avgj?rende faktor i det globale arbeidet for ? m?te klimaendringene. Derfor forpliktet industriland seg i K?benhavn i fjor til ? bidra med til sammen 100 milliarder US dollar i ?ret innen 2020, for ? im?tekomme behovet som utviklingsland har for tiltak som kan redusere virkningen av klimaendringer. Dette skal v?re meningsfulle milj?tiltak som gjennomf?res p? en ?pen og transparent m?te.
De to lederne av h?yniv?gruppen h?per rapporten vil ha betydning for b?de FNs klimakonferanse og andre beslutningstagere.
For ? kunne mobilisere 100 milliarder US dollar i ?ret innen 2020, er dette sentrale elementer:
en karbonpris p? 20-25 US dollar pr. tonn CO2 innen 2020;
utvikling av nye statlige instrumenter som omsetning av utslippskvoter, skatt p? CO2, overf?ring av subsidier fra fossilt drivstoff, og prissetting p? utslipp fra internasjonal transport;
?kte private investeringer i klimatiltak.
Statlige tiltak basert p? karbonprising er av spesiell interesse, siden de b?de ?ker inntektene og fungerer som oppmuntring til milj?tiltak.
Flere finansieringskilder kan noks? raskt bli operative. For ? trappe opp n?dvendige klimatiltak i utviklingsland, m? man g? videre med ? opprette Copenhagen Climate Green Fund og avleggere som et mulig Africa Green Fund.
Statsministrene Stoltenberg og Zenawi har ledet en gruppe av 21 personer som omfatter stats- og regjeringssjefer, representanter for industri- og utviklingsland, akademikere og n?ringslivsrepresentanter. De to sier at gruppen har kunnet nyttiggj?re seg ekspertise fra et bredt interessefelt. Dette har v?rt avgj?rende for det gruppen har oppn?dd, og de to er takknemlige for engasjement, nytenkning og verdifulle bidrag fra alle gruppens medlemmer.Les sammendraget og hele rapporten p? FNs nettsider, og ogs? alt bakgrunnsmaterialet fra de ulike arbeidsgruppene.
H?yniv?gruppen for finansiering av tiltak mot klimaendringer ble opprettet av FNs generalsekret?r 12. februar 2010. Gruppens mandat var ? se p? mulige inntektskilder som vil gj?re det mulig ? n? det niv?et for klimatiltak som ble lovet p? FNs klimakonferanse i K?benhavn i desember 2009.
Se pressekonferansen p? nett-tv p? FNs nettsider.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy