Milj?politikk

Matenerklar-no lanserer gavekort

St?tter sj?bunnopprydding i

29.10.10 Hammerfest kommune f?r 450 000 kroner til nye unders?kelser av sj?bunnen i havna, som er sterkt forurenset av milj?gifter. Resultatene vil bli brukt til ? f? stanset utslippskilder og lage en plan for opprydding.
?rets st?tte fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal bidra til ? finansiere milj?unders?kelser i Hammerfests indre havneomr?de og i Storvannet.
Det er en forutsetning for statlig tilsagn om midler at ogs? kommunen og/eller andre problemeiere i omr?det bidrar ?konomisk.
Kommunen fikk i fjor 750 000 kroner fra Klif til ? unders?ke forurensingen.
Prioritert omr?de
Hammerfest havn er et av de prioriterte omr?dene i handlingsplanen for forurenset sj?bunn. Sammen med resultater fra tidligere unders?kelser skal de nye resultatene benyttes som grunnlag for ? stanse p?g?ende utslippskilder fra land.
Kommunen skal ogs? benytte resultatene av unders?kelsene til ? utarbeide en tiltaksplan for ? rydde opp i forurenset sj?bunn i Hammerfest indre havneomr?de.
Rapporter fra unders?kelsene skal oversendes Klif innen utgangen av 2010.
Forurenser er selv ansvarlig
Stortinget har vedtatt en ambisi?s plan om opprydding av forurenset sj?bunn i norske fjorder og havner.
Klif har ansvar for at handlingsplanen blir fulgt opp.
Ansvaret for selve oppryddingen ligger hos den eller de som har forurenset.
Hvis forurenseren(e) ikke lenger eksisterer, mangler betalingsevne, eller ansvarsforholdene er uklare, kan staten delfinansiere arbeidet.
Sp?rsm?l kan rettes til:
senioringeni?r Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen
telefon: 22 57 34 58, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy