Milj?politikk

McDermott International re-inkludert av KLP

NVE har motteke melding om Skveneheii vindkraftverk i ?seral kommune, Vest-Agder fylke. P? bakgrunn av denne meldinga blir det arrangert folkem?te om vindkraftverket torsdag 9. desember kl. 19.00 i kommunestyresalen i ?seral r?dhus.
P? m?tet vil NVE orientere om saksbehandlinga av meldinga og tiltakshagar vil orientere om prosjektet.
Meldinga med forslag til utgreiingsprogram er lagt ut p? h?yring.
Fristen for merknader til meldinga er sett til 3. februar 2011.
Meldinga er lagd ut til offentleg gjennomsyn i ?seral kommune.
For n?rmare informasjon, kontakt seniorr?dgivar J?rgen Kocbach B?lling, tlf. 22 95 98 54.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy