V?r

Med b?rekraft som strategi

Med b?rekraft som strategi
30-10-2014 14:55 L'Oréal Norge Corporate Newsroom Som en del av sitt program Sharing Beauty With All, som best?r av forskjellige CSR (Corporate Social Responsibillity) og b?rekraftige tiltak, lanserte L'Oréal i 2013 programmet Target 2020. Disse m?lene er en del av en st?rre endring for L?Oréal under strategien ?universalisation?, som betyr globalisering med respekt for forskjeller.

Som en del av sitt program Sharing Beauty With All, som best?r av forskjellige CSR-(Corporate Social Responsibillity) og b?rekraftige tiltak, lanserte L’Oréal i 2013 programmet Target2020. Sze Ping, tidligere Greenpeace-aktivist, administrerende direkt?r i Greenovation Hub og spesialr?dgiver for FN innen milj?vern, leder gruppen med eksperter som evaluerer og r?dgir L?Oréal for ? n? Target2020-m?lene. Disse m?lene er en del av en st?rre endring for L?Oréal under strategien ?universalisation?, som betyr globalisering med respekt for forskjeller.

Target2020 tar sikte p? ? endre hele verdikjeden, fra innovasjon p? forskningssentre rundt omkring i verden, til emballasje, distribusjon og verdifull informasjon om b?rekraftige tiltak til forbrukeren, samt en rekke b?rekraftig tiltak for ansatte i L?Oréal og leverand?rer.
I 2005 startet L?Oréal med konkrete tiltak for ? begrense CO2-utslipp og vannforbruk. Innen 2012 var det kuttet med 39% for CO2-utslipp og vannmengden som benyttes til ? lage et ferdig produkt var kuttet med 23%. Innen 2020 er m?let ? ha kuttet b?de CO2-utslipp og vannforbruk per ferdige produkt med totalt 60%.
Konkrete Target2020-m?l for L?Oréal:

B?rekraftig innovasjon
Innen 2020 skal L?Oréal innovere slik at 100% av v?re produkter har en milj?- eller sosial fordel. Hver gang vi skaper eller oppdaterer et produkt vil vi forbedre dets fordeler med tanke p? milj? eller sosial profil mot minimum et av f?lgende kriterier:
Den nye formelen reduserer milj?messige fotavtrykk
Den nye formelen bruker fornybare materialer som er utvunnet b?rekraftig, eller r?materialer hentet fra gr?nn kjemi

Den nye forpakningen har en forbedret milj?messig profil
Det nye produktet har en positiv sosial effekt
Dette gj?r vi allerede i dag:
L´Oreal har i mange ?r v?rt forpliktet til ? minimere milj?messige effekter av sine formler, s?rlig fokus p? to omr?der:
1. Ansvarlig promotering av biologisk mangfold:
Velge plantebaserte r?materialer; 34 % av nye r?materialer er plantebaserte.
Gr?nn kjemi; 18 % av v?re nye r?varer oppfyller kravene til gr?nn kjemi.

Ansvarlig innkj?p; 100 % av v?re shea butter forsyninger kommer fra Fairtrade-kilder
100 % av v?re palmeoljeforsyninger er sertifiserte (segregert modell, RSPO) og b?rekraftige, segregert modell-sertifiseringen er den strengeste under RSPO. Les mer om RSPO og forskjellige palmeolje-serfitikat her: http://www.rspo.org/
2. Reduksjon av det milj?messige fotavtrykket med prioritet p? vann
Gjennomsnittlig 88 % nedbrytbart for v?re shampoer, og 86 % for v?re dusjs?per i 2012. 86% av v?re shampoer fomuleres slik at de kan vaskes ut med kun ?n liter vann, sammenliknet med gjennomsnittlig forbruk p? syv liter.
B?rekraftig produksjon
Vi skal redusere CO2-utslipp p? v?re produksjonsanlegg og distribusjonssentre med 60% i absolutt forstand, med utgangspunkt i tall fra 2005.
Vi skal redusere vannforbruk med 60% per ferdigstilte produkt, med utgangspunkt i tall fra 2005
Vi skal ikke sende s?ppel til deponering
Vi skal redusere v?re CO2 utslipp fra produkttransport med 20% per ferdigstilte produkt, med utgangspunkt i tall fra 2011
Dette gj?r vi allerede i dag:
L’Oréals drift er forpliktet til milj?et. I 2005 satte vi oss m?l om ? redusere CO2-utslipp, vannforbruk og avfall p? v?re anlegg og distribusjonssentre kraftig. Avfall per ferdige produkt har sunket med 19,6%. 90,9% av avfall benyttes igjen, resirkuleres eller brukes til energiproduksjon. 54% av v?re fabrikker sendte ikke avfall til deponering i 2013. Eksempel: L’Oréals produksjonsanlegg i Libramont i Belgia er nesten CO2-fritt. SIden ?pningen i 1975 har fabrikken eget innebygget avl?psrensning. L’Oréal har ogs? gjort store investeringer i ? skape en enhet som konverterer avfall fra matindustrien til metan. L’Oréal benytter metan til ? produsere elektrisitet og varmedamp som anlegget benytter i daglig drift.
B?rekraftig levesett
Innen 2020 vil vi gj?re det lettere for L?Oréal-kunder ? foreta b?rekraftige valg
Vi vil benytte oss av et produktevalueringsverkt?y i vurderingen av produktets milj?messige og sosiale profil p? 100% av nye produkter. Denne informasjonen vil v?re tilgjengelig for konsumenten p? alle merkevarer, slik at kunden lettere kan gj?re b?rekraftige valg.
Alle L?Oreals merkevarer skal vurdere hvor de har den st?rste milj?messige og sosiale innvirkningen, og forplikte seg til ? forbedre deres fotavtrykk p? disse omr?dene. Alle merkevarer m? rapportere sin fremgang, og ?ke bevisstheten hos konsumenten om en b?rekraftig livsstil.
V?re kunder vil f? muligheten til ? p?virke v?re handlinger gjennom et panel for b?rekraftighet.
Dette gj?r vi allerede i dag:
L?Oréal har alltid v?rt opptatt av ? ha et n?rt forhold til forbrukeren, gjennom v?re merkevarer og produkter. Mange av v?re merkevarer jobber kontinuelig med ? ?ke konsumentens kunnskap om ansvarlig konsumering.
Biotherm: Gjennom en Water Lovers platform utvikler Biotherm vannbesparende produkter, og ?ker forbrukerkunnsapen om b?rekraftig bruk av vann
Garnier har deltatt i et eksperiment om etikettp?f?ring i Frankrike, og oppmuntret kunder over hele verden til ? resirkulere produkter i baderomshyllen

The Body Shop; Over 90 % av the Body Shops produkter inneholder Fairtrade-ingredienser
L’Oréal fremmer ansvarlig kommunikasjon, og hjalp til ? utvikle Cosmetics Europas “Charter on responsible Advertising and Marketing”, som omfatter et regelverk for etisk markedsf?ring i Europa.

B?rekraftig utvikling av ansatte
Innen 2020 vil L?Oréal ansatte ha tilgang til helsevesen, sosial beskyttelse og trening ? uavhengig av hvor de befinner seg i verden
Vi vil tilby helse-dekning for ansatte, sammenstilt med det beste niv?et i landet de er bosatt i
Vi vil tilby finansiell beskyttelse for alle ansatte dersom uventede livshendelser forekommer, som uf?rhet eller permanent uf?rhet
Alle L?Oreal ansatte vil f? tilgang til minimum ett kurs i ?ret, uansett hvor de er
Dette gj?r vi allerede gj?r i dag:
V?rt Share & Care program sikrer at alle ansatte tilbys konkurransedyktige sosiale fordeler, skreddersydd til lokale behov. Et felles rammeverk av obligatoriske sosiale fordeler implementeres i 2015. Eksempelvis garanteres 14 uker f?dselspermisjon med full l?nn. 75% av store helseutgifter dekkes, og 24 m?neder med d?dsfallserstatning eller uf?repensjon.

Utvikle b?rekraftige leverand?rer
Innen 2020 vil 100% av v?re strategiske leverand?rer delta i v?rt program for b?rekraftige leverand?rer
Alle strategiske leverand?rer vil bli evaluert og valgt ut ifra deres sosiale og milj?messige initiativ
Alle strategiske leverand?rer gjennomf?rer en intern evaluering av deres b?rekraftighetspolitikk med st?tte fra oss
Alle leverand?rer vil f? tilgang til L?Oréals treningsverkt?y i forbedring av deres b?rekraftige politikk
20% av v?re strategiske leverand?rer vil bli forbundet med v?rt ?Solidarity sourcing?-program
Dette gj?r vi allerede:
L?Oréal gir arbeid til tusener av leverand?rer verden over, og sikter til enhver tid p? ? bygge sterke relasjoner med dem. For eksempel, siden 2009 har L?Oréal hjulpet 152 leverand?rer med ? delta i Carbon Disclosure Project (CPD), som skal redusere karbonutslipp. L?Oréal er forpliktet til ? oppn? ?null avskogning? innen 2020, og jobber ogs? med v?re leverand?rer for ? n? denne planen p? et tidligere tidspunkt.

Utvikle b?rekraftige fellesskap
Innen 2020 vil vi gi mer enn 100,000 mennesker fra underprivilgerte lokalsamfunn (tilsvarende v?r globale arbeidsstyrke) muligheten til arbeid. Vi vil n? v?rt m?l gjennom forskjellige program p? f?lgende omr?der:
Solidarisk innkj?p
Inkluderende distribusjon
Profesjonalisering av skj?nnhet
Veiledning og oppl?ring i lokalsammfunn

Sysselsettelse av funskjonshemmede og underrepresenterte sosio-etniske grupper
Hva vi allerede gj?r i dag:
Vi streber etter ? integrere mennesker med lav inntekt i v?r verdikjede der det er mulig. Eksempler p? dette er solidariske innkj?psprogrammer (Shea Butter i Burkina Faso og Argan-olje i Marokko), utdanning og trening i skj?nnhetsyrker for s?rbare populasjoner, mikro-distribusjon (i h?rsalonger i Favelaene i Brasil). 22 000 mennesker gjorde nytte av v?re solidariske innkj?psprogrammer i 2013, 7000 fler enn i 2012.

L?Oréal er et av verdens st?rste kosmetikkselskap, grunnlagt av vitenskapsmannen Eugene Schueller i Frankrike i 1909. L?Oréal har en unik portef?lje med 28 internasjonale og komplement?re merkevarer. V?re hovedkategorier er h?rfarge, make-up, h?rpleie, hudpleie og duft. L?Oréal er tilstede i 130 land, og har 77 500 ansatte verden over.
L?Oréal har 4 divisjoner som n?r kunder p? tvers av alle distribusjonskanaler: Consumer Products er tilgjengelig p? massemarkedet med brede distribusjonskanaler; L?Oréal Luxe gjennom selektive distribusjonskanaler; Professional Products Division tilbyr h?r- og skj?nnhetspleie gjennom skj?nnhetssalonger; samt Active Cosmetics gjennom apotek. The Body Shop er i tillegg en separat divisjon innen L?Oréal.
L?Oréals strategi bygger p? ?Universalisation? betyr globalisering med respekt for ulikheter. Dette handler om ? tilby skreddersydde skj?nnhetsprodukter som er tilpasset kundenes ulike livsstil, skj?nnhetsvaner og kj?pekraft, avhengig av hvor de bor.
De sentrale verdiene som ligger til grunn for m?ten vi jobber p? i L’Oréal er: Lidenskap, Innovasjon, Entrepen?rskap, ?penhet, S?ken etter utmerkede resultater og Ansvar.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy