Natursp?rsm?l

Meir energi- og milj?effektive ferjer: Konkurranse om utviklingskontrakt

seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
– Innan ferjedrifta er dette ei heilt ny kontraktsform for utvikling av ny teknolgi i eit anbodssystem. Ferjeselskap og verftsn?ring blir i fellesskap inviterte til ? levera den mest energi- og milj?ffektive ferja.
I denne konkurransen bind ein seg ikkje til ein viss teknologi. Elektrisk driven ferje eller ferje som nyttar biodrivstoff vil til d?mes kunna vera aktuell i konkurransen om oppdraget

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy