Klimasp?rsm?l

Melding om transaksjon i henhold til Vphl. §4-1

– Norske selskap har kompetansen som kan medverke til ? oppfylle Storbritannias ambisjonar om fornybar energi, seier n?rings- og handelsminister Trond Giske. I dag var han i London for ? delta p? seminaret ?Presenting Statkraft in the UK?.
Seminaret vart halde i regi av Statkraft, det norsk-engelske handelskammer og den norske ambassaden i London og hadde som f?rem?l ? presentere Statkraft som leiande i Europa innan fornybar energi. Seminaret markerte ogs? at Forewind-konsortiet, der Statkraft er med, har f?tt tildelt rettane til ? utvikle havvindparkar p? Doggerbank i Nordsj?en.
– Dette prosjektet og tiltak innanfor offshore vindkraft inneber eit nytt og spanande samarbeid mellom dei to landa v?re. Det finst ingen liknande prosjekt i verda, og det er fleire tekniske og logistiske utfordringar som m? l?ysast. Partane er heilt avhengige av ? kunne trekkje p? erfaringane fr? kvarandre, og m? ogs? sj? seg om etter innovative leverand?rar og entrepren?rar for ? m?te desse utfordringane, sa Giske.
Storbritannia har ambisjonar om ? verte ein lavutslepps?konomi og har annonsert at den samla satsinga p? offshore vindparkar skal dekkje ein fjerdedel av det totale straumbehovet i landet innan 2020. Doggerbank-prosjektet kjem til ? ha ein kapasitet p? mellom 9 GW og 13 GW. Den samlede satsingen p? offshore vindparker har et potensiale p? 700 milliarder kroner i investeringer og opp til 70.000 nye arbeidsplasser innen 2020.
– Norske selskap har kompetanse som kan medverke til ? oppfylle Storbritannias ambisjonar. I tillegg til kompetansen til selskapa som er involverte, har fleire andre selskap i Noreg kompetanse og erfaring innanfor offshore operasjonar, sa Giske og synte til at kompetansen fr? reiarlag, skipsbyggjarar, offshore-verft, ulike teknologibedrifter, produsentar av metall og komposittmateriale og forskingsinstitusjonar med hell kan overf?rast til offshore vindprosjekt.
N?rings- og handelsministeren hadde tidlegare p? dagen m?te med Pat McFadden, Minister for Business, Innovation and Skills for ? snakke om norsk-britisk n?ringssamarbeid og satsing p? milj?teknologi.
Kontaktperson:
Kommunikasjonsr?dgjevar Kjell Brataas
Tlf.: 22 24 01 28 | mobil: 45 29 97 12 | e-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NMVOC   #NOX   #SSB