Drivhuseffekten

Melkebilene reduserer CO2-utslippene

Tankbilsj?f?rene i TINE kj?rer smartere og har fra nytt?r i ?r redusert drivstofforbruket med nesten en liter p? mila og derved redusert utslippet av CO2 ekv. med 6,9 % mot samme tid i fjor.
Endret kj?readferd viser gode resultater og sj?f?rene bidrar betydelig til at TINE kan n? sine m?l om ? kutte klimagassutslippene med 30 % innen 2020.
Transport i TINE st?r for 60 % av klimagassutslippene. Derfor har selskapet ogs? satt inn tiltak i denne sektoren. Kurs i endret kj?readferd er gjennomf?rt for alle tankbilsj?f?rer.
Personlig innsats
Melkebilene henter ku- og geitemelk p? g?rdene i snitt hver tredje dag, 398 melkeruter landet rundt. Bilene ruller 603 ganger rundt ekvator hvert ?r.
– V?re tankbilsj?f?rer har vist at den personlige innsatsen er av stor betydning. N? ser vi resultater av at sj?f?rene anvender kunnskapen de fikk p? kursene i endret kj?readferd og det liker vi, sier Bj?rn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE. ? TINE m? kombinere kravet til l?nnsomhet og ?kt konkurransekraft med ? drive milj?messig ansvarlig.
Samme krav til leid transport
Det er TINE R?vareh?ndtering (TRH) som s?rger for at kanskje verdens fineste melk transporteres fra g?rdene til meieriene og til store industrikunder i Norge. TRH har b?de egne tankbiler og avtaler med 53 transport?rer rundt om i Norge.
– Vi har som ? m?l redusere utslippene p? egne biler med 5% fra 2013 til 2014, og dette m?let kommer vi til ? klare. Vi har 53 avtaler med leietransport?rer og forventer at disse oppn?r tilsvarende resultater i 2015, forteller direkt?r for TRH, Ann-Norill Stennes
– Tiltaket med endret kj?readferd er et godt eksempel p? en l?sning som b?de gir milj?gevinst og kostnadsbesparelse. Vi skal alltid sette opp melkerutene smartere i tillegg til ? kj?re bilene mer effektivt og milj?riktig. Vi skal alltid s?ke etter tekniske forbedringer p? biler og annet utstyr som kan p?virke m?ten vi utf?rer oppdraget p?. Dette handler om milj? gjennom lavere utslipp av klimagasser og om ?kt effektivitet, sier Stennes.

Noen fakta:
– TINE henter melk fra 9200 hentepunkt/g?rdstanker (jan. 2014)
– 280 tankbiler og 190 tankhengere kj?rer 25 mill km ?rlig
– Oppdraget utf?res av 670 egne og leide sj?f?rer
– 9200 hentepunkt (antall g?rdstanker) i januar 2014.

TINE er en ledende, norsk merkevareleverand?r som daglig leverer produkter over hele Norge. 13 000 b?nder p? 10 000 g?rdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kj?rlighet til tradisjoner bygget gjennom mange ?r p? en rekke meierier i landet v?rt.

Similar Posts