Natur

Mer kraftfôr og mindre beite for norske kyr

27-03-2014 10:22 Norges Bondelag Listhaugs ?melkerevolusjon? er ikke b?rekraftig. Ministeren kritiserer nedleggingstakten i norsk melkeproduksjon, men foresl?r samtidig tiltak som vil forsterke nedgangen. - Med disse forslagene, blir Listhaugs retorikk om et landbruk over hele landet, bare tomme ord, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.

I dagens VG varsler landbruks- og matminister Sylvi Listhaug flere endringer i norsk melkeproduksjon, blant annet ved ? heve kvotetak p? melk og endre de geografiske inndelingene av melkekvoter.

I dag sliter fylker som Buskerud, Hordaland, Telemark og Troms med ? holde oppe melkeproduksjon. En overf?ring av melkekvoter fra disse fylkene til sentrale omr?der, vil forsterke denne utviklingen drastisk. Melka vil flyte raskt ut av disse fylkene og gjengroing vil v?re et faktum.
– V?re vakreste landbruksomr?der ved fjord og fjell? og som gj?r Norge s? unikt, vil g? ut av drift, sier Nils T. Bj?rke som understreker at det er regelverket med regional inndeling
Areal g?r ut av bruk og norsk gras med erstattes av import
– Er det denne retningen norske forbrukere vil at norsk landbruk skal ta? sp?r Nils T. Bj?rke.
Retningen Listhaug n? peker ut vil svekke norsk sj?lforsyning og gj?re norsk matproduksjon mer s?rbar for den internasjonale forsyningssituasjonen.
– Det er grunn til ? minne om statsminister Solbergs beskjed om at alle departement skal ha fokus p? klimavennlige l?sninger. Listhaug g?r i motsatt retning ved ? legge ned milj?vennlig sm?skalaproduksjon basert p? norske ressurser. Totalproduksjon av norsk mat vil g? ned og bli erstattet med ?kt import, sier Bj?rke.
Utfordringen i melkeproduksjon i dag er rekruttering og l?nnsomhet.
– Listhaugs forslag er ikke et svar p? dette. Norges Bondelag mener at en fremtidsretta melkeproduksjon m? baseres p? norske ressurser og at hele landet m? tas i bruk. Den enkelte bondes ?konomi m? sikres gjennom et sterkt importvern og budsjettst?tte som tilrettelegger for et familielandbruk over hele landet, sier Nils T. Bj?rke som har hele Representantskapet som er samlet i Oslo i dag, bak seg i denne p?standen.
I dag er det 9500 melkeprodusenter i Norge. Norges Bondelag p?peker at Listhaug er opptatt av vilk?ra for 2% av disse i sitt utspill.
– Dersom hun virkelig ?nsker ? styrke norsk matproduksjon, s? burde hun v?re like mye opptatt av rammevilk?ra for de ?vrige 98%. N?r ministeren er opptatt av at bonden skal bestemme mer, s? b?r hun lytte til det store flertallet og ikke bare 2% av produsentene, sier Nils T. Bj?rke.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy