Milj?politikk

Milj? er g?y p? barne-tv

Milj? er g?y p? barne-tv
Fiskefart?y inn i

Fiskefart?y skal kunne brukes i oljevernberedskapen b?de langs kysten og p? sokkelen. ? Hensikten er ? styrke beredskapen og gi st?rre fleksibilitet, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
Sj?fartsdirektoratet har i dag sendt forslaget ut p? h?ring. Fiskefart?y som melder seg, m? gj?re enkelte tekniske oppgraderinger og oppfylle noen tilleggskrav. Kostnadene forbundet med oppgradering vil ikke v?re vesentlige.
? I tillegg til ? gi fleksibilitet for operat?rene p? sokkelen, ?pner dette forslaget for et nytt og spennende marked for rederier. Jeg er ogs? tilfreds med at sikkerhet og milj? er godt ivaretatt, sier Giske.
? Fiskere har h?y kompetanse i sj?mannskap, er lokalkjente i sitt n?romr?de og kan s?ledes v?re en viktig ressurs under oljevernaksjoner, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, som understreker at det er viktig at vi f?r et regelverk som ivaretar sikkerheten til fart?y som deltar i slike operasjoner.
Fiskeri- og kystdepartementet har det overordnede ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensing.
? I behandlingen av utbyggingen av Goliat-feltet var et viktig element i beredskapen at oljeselskapene skulle samarbeide med lokale fiskefart?y. Det var viktig at vi fikk lagt til rette for denne type samarbeid mellom lokale akt?rer og selskapene for en best mulig beredskap, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
Det ligger et stort arbeid bak utviklingen av de nye reglene. Operat?rselskaper, NOFO, Norges Fiskarlag og offentlige myndigheter har samarbeidet og analysert utfordringene bruk av fiskeb?ter kan inneb?re.
Det ?pnes ogs? for at andre typer b?ter som for eksempel slepeb?ter, oppdretts- og redningsfart?y kan brukes i oljevernberedskapen. Planen er at ordningen trer i kraft fra nytt?r.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy