Klimasp?rsm?l

Milj? i fokus: Nytt stort transportoppdrag fra Energigjenvinningsetaten

Stavanger, 25. januar 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -OSE:NOR),
I henhold til insentivprogram for de ansatte i Noreco, godkjent av
generalforsamling avholdt 27. mai 2009, har Noreco utbetalt bonus for 2009 til
de ansatte. I samsvar med insentivprogrammet kan de ansatte benytte opp til 50 %
av sin bonus til ? kj?pe Noreco aksjer til markedspris. I tillegg er enkelte av
de ansatte berettiget til aksjer som en del av en pensjonsordning i
insentivprogrammet.
Som en f?lge av dette, har styret vedtatt en kapitalforh?yelse p? NOK
1.873.271,10 ved ? utstede 604 281 aksjer. Aksjene vil bli utstedt etter at
kapitalforh?yelsen er registrert i Foretaksregisteret.
F?lgende prim?rinnsidere har tegnet aksjer under de ansattes insentivprogram:
– Scott Kerr har 22. januar 2010 tegnet 50 338 aksjer i Noreco til en kurs p?
NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 1 745 626 aksjer.
– Rune Martinsen har 22. januar 2010 tegnet 27 254 aksjer i Noreco til en kurs
p? NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 715 339 aksjer.
– Jan Nagell har 22. januar 2010 tegnet 27 913 aksjer i Noreco til en kurs p?
NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 89 963 aksjer.
Thor Arne Olsen har 22. januar 2010 tegnet 42 394 aksjer i Noreco til en kurs p?
NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 1 327 128 aksjer.
– Stig Fr?ysland har 22. januar 2010 tegnet 26 641 aksjer i Noreco til en kurs
p? NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 90 160 aksjer.
-Birte N Borrevik har 22. januar 2010 tegnet 29 266 aksjer i Noreco til en kurs
p? NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 181 995 aksjer.
Einar Gjelsvik har 22. januar 2010 tegnet 12 978 aksjer i Noreco til en kurs p?
NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 100 183 aksjer.
Lars Fosvold har 22. januar 2010 tegnet 22 862 aksjer i Noreco til en kurs p?
NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 110 067 aksjer.
Malin E Flor Helgesen har 22. januar 2010 tegnet 2 185 aksjer i Noreco til en
kurs p? NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 43 247 aksjer.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, direkt?r for investorkontakt (+47 992 83 856)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
[HUG#1376537]
Source: Millistream / Hug0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy