Klimasp?rsm?l

Milj?investeringer gir billigere ferier

En nyopprettet komité skal v?re bindeledd mellom norsk og internasjonal forskning p? globale milj?endringer. Den skal v?re strategisk r?dgiver for Forskningsr?det innenfor fagfeltet.
Global Change-komitéen skal bist? Forskningsr?det med ? styrke og koordinere forskning p? globale milj?endringer. M?let er ? fremme en tverrfaglig og helhetlig tiln?rming til denne forskningen.
Komitéen skal v?re p?driver i informasjons- og formidlingsarbeidet om internasjonal global change-forskning, og et knutepunkt mot de norske forskningsmilj?ene. Den skal formidle informasjon om aktiviteter, blant annet gjennom workshops og seminarer.

Stimulere og koordinere
Global Change-komitéen skal bidra til ? sikre kontakt mellom norske fagmilj?er og internasjonal forskning p? fagomr?det, og mellom forskning og forvaltning.

Den skal ha et s?rlig fokus p? v?r relasjon til de internasjonale global change programmene: International Human Dimension Programme (IHDP), International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), Diversitas (biodiversitetsprogram) og World Climate Research Programme (WCRP).

Komitéen skal ogs? bidra til god kobling til global change forskning i regi av EUs programmer.

Global Change-komitéen skal v?re Forskningsr?dets h?ringsinstans i faglige saker relatert det norske medlemskapet i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

Medlemmer av komitéen
Anne Lyche Solheim, seniorforsker, NIVA, leder
Knut Alfsen, Cicero, forskningsdirekt?r, nestleder
Karen O?Brien, professor, Universitetet i Oslo
Ole Arve Misund, Forskningsdirekt?r, Havforskningsinstituttet
Cecilie Mauritzen, seniorforsker, Klimaavdelingen, Meteorologisk institutt
Eirik Framstad, forskningssjef, NINA
Kevin Noone, professor, Stockholm resilience centre, Stockholm universitet
Alf H?kon Hoel,professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Troms? og Norsk polarinstitutt0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Retursamarbeidet Loop