Milj?politikk

Milj?krav i EU-direktiv skal bidra til ? redusera klimagassutslepp

Den tyske energiregulatoren Bundesnetzagentur (BNetzA) har innvilget NorGers s?knad om unntak fra regler for inntektsregulering for den oms?kte str?mkabelforbindelsen mellom Norge og Tyskland. -Beslutningen fra BNetzA er den hittil viktigste milep?len p? veien mot realisering av NorGer-prosjektet, sier Tommy L?vstad, prosjektdirekt?r for NorGer.
“V?r beslutning er et positivt signal for utvikling av mer fornybar energi og et viktig steg mot et felles europeisk kraftmarked,” uttalte BNetzAs president Matthias Kurth i forbindelse med kunngj?ringen av beslutningen. NorGers prosjektdirekt?r Tommy L?vstad deler Kurths oppfatning, og mener at Tysklands sv?rt ambisi?se fornybarsatsing er en viktig drivkraft for den positive beslutningen fra BNetzA.
?Norge, Tyskland og Europa trenger flere overf?ringskabler for ? realisere fornybarsatsingen og klimam?lene frem mot 2020. Et bedre integrert europeisk kraftmarked med ?kt forsyningssikkerhet og sterkere konkurranse er helt avgj?rende i dette, utdyper L?vstad, som ber?mmer BNetzA for den strukturerte og effektive behandlingen av s?knaden.
BNetzAs beslutning skal n? behandles videre av EU-kommisjonen, som har om lag to m?neder p? seg til ? fatte endelig vedtak. P? norsk side er det Olje- og energidepartement (OED) som er ansvarlige for ? behandle NorGers s?knad, mens EFTAs overv?kningsorgan ESA er ansvarlig for det endelige vedtaket.
-OED har signalisert overfor NorGer at de forel?pig ikke har begynt behandlingen av s?knaden, men n?r s?knaden n? er innvilget p? tysk side f?ler vi oss trygge p? at OED vil begynne ? se p? dette. Vi har allerede en god dialog med departementet, og forventer en effektiv prosess ogs? p? norske side, sier L?vstad.
For mer informasjon:
Niklas Granlund, kommunikasjonssjef ? tlf. 410 20 151
Om NorGer
NorGer KS planlegger ? bygge den f?rste elektriske kabelforbindelsen mellom Tyskland og Norge. Hensikten er ? knytte sammen det norske og tyske energiforsyningsnettet. Dette gj?res ved ? legge en om lag 600 kilometer lang h?yspent likestr?mskabel (HVDC) p? bunnen av Nordsj?en. Kabelen f?r en kapasitet p? 1400 MW. NorGer KS er et selskap som eies av den norske systemoperat?ren Statnett (50 prosent), de norske energiselskapene Agder Energi og Lyse og det sveitsiske selskapet EGL, hver med en eierandel p? 16,67 prosent.0000

Similar Posts