V?r

Milj?pris til asfaltpionerer

29-10-2014 21:24 Veidekke ASA Veidekkes Milj?pris for 2014 ble i dag tildelt Veidekke Industris tekniske stab for det langsiktige innovative arbeidet med utvikling av lavtemperaturasfalt. Teknologien de har utviklet sammen med Shell reduserer CO 2-utslippene og energiforbruket fra asfaltproduk­sjon med opptil 30 %. N? er bruken av teknologien sterkt ?kende i Norge.

Veidekkes Milj?pris for 2014 ble i dag tildelt Veidekke Industris tekniske stab for det langsiktige innovative arbeidet med utvikling av lavtemperaturasfalt. Teknologien de har utviklet sammen med Shell reduserer CO 2-utslippene og energiforbruket fra asfaltproduk­sjon med opptil 30 %. N? er bruken av teknologien sterkt ?kende i Norge.
Milj?prisen er Veidekkes interne pris og tildeles en enhet, en gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement innenfor milj?. Veidekke har en ambisjon om ? v?re en ledende akt?r i v?r bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av milj? ved ? v?re best p? milj? i praksis. Juryen har gitt f?lgende begrunnelse for valg av vinneren:
?Kandidaten har bidratt til en langsiktig og b?rekraftig l?sning utover landegrensene. Prosessen med Warm Asfalt Mix ble utviklet av Veidekke Asfalt og Shell i perioden 1996 – 2000 basert p? Veidekke Asfalt’s skumteknologi. WAM Foam prosessen tillater en temperatursenking i asfaltproduksjon p? 40-50°C kun med hjelp av sm? mengder vann.
Veidekke Industri har gjennom omfattende publisering og tilrettelegging for studiebes?k i Norge bidratt til at en global asfaltbransje n? er i full gang med ? utvikle og ta i bruk ressurs- og milj?vennlige metoder for lavtemperaturproduksjon av asfalt. I dag produserer 14 av Veidekkes asfaltverk lavtemperaturasfalt og i Norge utgj?r en samlet tonnasje ca 10 %.?
– Det er en glede ? overrekke milj?prisen til teknisk stab som har v?rt med ? legge grunnlaget til at markedet i USA de siste ?rene har steget til ca 30 % av det totale asfaltvolumet. Vi ser fram til at volumet skal stige i ?rene framover b?de i Norge og internasjonalt, sa konserndirekt?r og juryleder Hege Sch?yen Dillner ved prisoverrekkelsen.
Faktaark om LTA-teknologien kan leses og lastes her
For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:

Teknisk leder Lillian Uthus Mathisen i Veidekke Industri, tlf 92 60 01 20, [email protected]

Teknisk Direkt?r Eivind Olav Andersen i Veidekke Industri, tlf 41 47 40 47, [email protected]

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er en av Skandinavias st?rste entrepren?rer og eiendomsutviklere. Selskapet utf?rer alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy