Milj?politikk

Milj?verndepartementet godkjenner Tryvann Vinterpark

Nordea Livs nye kontorbygg p? Kokstad i Bergen skal bygges etter s?kalt passivhusstandard. Passivhusstandard inneb?rer bygg med betydelig lavere energibruk enn det som har v?rt vanlig. Gjennom passive tiltak, som ekstremt god varmeisolasjon og vindtetting kombinert med balansert ventilasjon og varmegjenvinning, reduserer man energibehovet drastisk. ?konomisk st?tte fra Enova p? 3.2 millioner kroner gj?r prosjektet mulig.
– Bygg som er milj?riktige er ogs? forretningsmessig riktige, sl?r eiendomssjef Helge Rekve i Nordea Liv fast. I f?lge Rekve har Nordea Liv gode erfaringer med et lavenergibygg som ble oppf?rt i Bergen for to ?r siden. Fra da har teknologien kommet et betydelig stykke videre og i framtiden vil Nordea bare satse p? ambisi?se prosjekter ved nybygg med passivhusstandard og Energimerke A. – Det er marginalt dyrere ? bygge A-bygg og merkostnadene ligger p? bare sju til ?tte prosent. Uansett f?r vi en netto besparelse p? grunn av ekstremt lavt energibruk. Det gj?r oss konkurransedyktige i utleiemarkedet, sier Rekve. – I passivhusprosjektet p? Kokstad forener vi god arkitektur med milj?- og energieffektive bygningsmessige og tekniske l?sninger, poengterer Rekve og understreker at Nordea Liv ?nsker ? v?re et forbilde innen energi og milj?. St?tten fra Enova var utl?sende for valget av passivhusstandard for det nye n?ringsbygget.
– Enova er sv?rt glad for at en s? viktig akt?r i eiendomsmarkedet g?r foran med de gode eksemplene. Passivhusprosjektet p? Kokstad i Bergen ?ker kompetansen og sprer kunnskap om energieffektive bygg, og vi i Enova ser store muligheter for ringvirkninger av prosjektet, sier Ole Aksel Sivertsen, r?dgiver for N?ringsbygg i Enova.
FAKTA
Nordea Liv er tredje st?rste akt?r i det private pensjonsmarkedet i Norge. Selskapet har eiendommer med samlet verdi p? vel 7 milliarder kroner.
Passivhusprosjekt: Nytt kontorbygg med passivhusstandard p? Kokstad i Bergen. Bygget er et forbildeprosjekt st?ttet av Enova.
St?rrelse: ca 15 000 kvm med rundt 400 arbeidsplasser
Samlet energim?l: 1,3 GWh ?rlig
Planlagt byggestart: Vinter 2011
Prosjektert innflytting: V?ren 2012
Enova st?tte: 3,2 millioner kroner
Arkitekt: Kristin Jarmund, MNAL. Fikk Statens Byggeskikkpris 2010.
Kontaktpersoner
Nordea Liv
Eiendomssjef Helge Rekve
Mobil: 982 80 225
E-post: [email protected]
Enova SF
R?dgiver, N?ringsbygg Ole Aksel Sivertsen
Mobil: 976 76 124
E-post: [email protected]
Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger. For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy