Milj?politikk

Milj?verndepartementet utnemner i dag nasjonalparkstyre som skal forvalte Jostedalsbreen nasjonalpark

Norges leder i de internasjonale klimaforhandlingene, Aud Lise Norheim, slutter i jobben etter eget ?nske. Norheim har v?rt forhandlingsleder siden april i ?r. Stillingen blir n? lyst ut.
– Jeg beklager Norheims beslutning. Hun har v?rt kort tid i jobben, og jeg har v?rt godt forn?yd med hennes innsats. Jeg hadde ?nsket at hun fortsatte, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Norheim slutter fordi stillingen ikke svarte til forventningene, spesielt n?r det gjelder forhandlingsteamets plassering i departementet.
Aud Lise Norheim var norsk ambassad?r i Libanon da hun ble ansatt som forhandlingsleder. Norheim har ogs? v?rt ambassad?r i Bangladesh og hun var utstasjonert i S?r-Afrika og Italia. I tillegg har hun hatt ulike lederstillinger i Utenriksdepartementet, blant annet ved Afrika-seksjonen og utviklingsministerens sekretariat.
Fagdirekt?r i Milj?verndepartementet, Audun Rosland, fungerer som Norges forhandlingsleder inntil videre.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Japan   #MNOK   #Nexans Norway