Milj?politikk

Milwaukee lanserer den nye M14-serien

– Konkurranse om ? levera den mest energi- og milj?effektive ferja er eit viktig bidrag til ? utvikla teknologi og for n? m?la i klimapolitikken. I tillegg kan denne kontrakten vera eit viktig bidrag til verfts- og leverand?rindustrien, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Samferdselsdepartementet gjev Statens vegvesen i oppdrag ? lysa ut ein utviklingskontrakt der transportselskapa og verftsn?ringa vert inviterte til ? konkurrera om den mest energi- og milj?effektive ferja.
Utviklingskontrakten vert lyst ut for riksvegsambandet Lavik-Oppedal p? E39 i Sogn og Fjordane.
Omsyn til drivstofforbruk og utslepp skal vektleggjast, difor vil til d?mes b?de el-drift og biodrivstoff kunna vera aktuell i konkurransen om oppdraget.
– I tillegg til milj?- og klimagevinstar vil utviklingskontrakten vera eit viktig bidrag til verfts- og leverand?rindustrien, seier samferdselsministeren.
Oppstart av ny anbodsperiode p? dette sambandet er fr? 1. januar 2015. Tida fram til oppstart er n?dvendig for ? avklare og utvikle konsept, og ha tilstrekkjeleg byggjetid for eit nytt fart?y.
For meir informasjon:
Politisk r?dgjevar Sigrid Brattab? Handegard
Mobil: 971 56 1650000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy