Milj?politikk

Milwaukee Magswitch forbedrer dine arbeidsmetoder!

Gyrodactylus salaris i

Publisert: 06.10.2010 Sist oppdatert: 06.10.2010

Veterin?rinstituttet har p?vist Gyrodactylus salaris p? laksunger fra elven Dagsvikelva i Leirfjord kommune i Nordland. Elven er en del av Vefsnvassdraget hvor man tidligere har p?vist smitte av G. salaris.

Funnene ble gjort i forbindelse med unders?kelser for G. salaris knyttet til den forest?ende kjemiske behandlingen av vassdrag i Vefsnregionen for ? utrydde parasitten. Dagsvikelva har ikke tidligere v?rt kjemisk behandlet.
Dagsvikelva ligger i Vefsn-smitteregion der elvene Vefsna, Fusta, Drevja og Hund?la er smittet med G. salaris. Veterin?rinstituttet mener det er sannsynlig at parasitten er spredt til Dagsvikelva med infisert laks som har vandret fra ett av de fire infiserte vassdragene.
Dagsvikelva er elv nr 47 som har f?tt p?vist G. salaris i Norge.
Kontaktperson i Mattilsynet:
J?rgen Borgan, DK Ytre Helgeland – tlf: 750 658000000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy