MINDORO NICKEL ECC MIDLERTIDIG REVERSERT

Eltek Valere er plukket ut av Innovasjon Norge til ? representere norske bedrifter innenfor milj?teknologi p? Bright Green Expo-utstillingen i forbindelse med klimatoppm?tet i K?benhavn 12. og 13. desember.
? Klimautfordringen krever innovasjon b?de for energisparing og fornybar energi, sier markedssjef Morten Sch?yen i det norske teknologiselskapet Eltek Valere. ? Den internasjonale telekommunikasjonsindustrien st?r for mer enn 2,5 prosent av de globale CO2-utslippene. Eltek Valeres egenutviklete HE (High Efficiency) teknologi, som halverer energitapet i str?mforsyningen til telemastene.
Eltek Valeres kjernevirksomhet er ? utvikle og produsere str?mforsyningssystemer for telemaster over hele verden. Innenfor solkraft og fornybar energi har Eltek Valere utviklet str?mteknologi som gj?r det mulig ? bygge ut soldrevne mobilnettverk i regioner med lite utbygget str?mnett, der mastene ellers ville v?rt avhengige av dieselgenerator. Nylig fikk stillehavs?ya Nauru mobiltelefondekning basert p? Eltek Valeres solkraftsystemer.
Neste ?r vil selskapet lansere en helt ny type str?mforsyninger for solcelleanlegg p? hustak som vil gj?re det mulig ? f?re solkraft fra panelene inn i str?mnettet og dermed gj?re solcelleanlegg mer l?nnsomme b?de i stor og liten skala.
? V?r satsing p? fornybar energi har gitt oss ytterligere markedsmuligheter og st?rre teknologisk forsprang, sier Morten Sch?yen. ? Dette viser at Eltek Valere er mer enn et tradisjonelt telekomselskap.
Parallelt med at statsledere over hele verden forhandler om ny klimaavtale, arrangeres det en rekke milj?arrangementer i K?benhavn. N?ringslivet vil v?re representert under utstillingen Bright Green Expo. Innovasjon Norge har plukket ut 8 bedrifter til ? representere norsk n?ringsliv.
– Vi ?nsker ? ha med oss seri?se og viktige bedrifter innenfor norsk N?ringsliv som er gode frontfigurer og som viser bredden i norsk milj?teknologi. Eltek Valeres arbeid med energisparing i telekomsektoren og forskning og innovasjon i solkraftsektoren gj?r bedriften til en spennende representant for norsk n?ringsliv, sier prosjektleder Désirée Vikse i Innovasjon Norge. De norske deltakerne i regi av Innovasjon Norge er: Statoil, Det Norske Veritas (DNV), Aker Clean Carbon, CleanTech Mid-Norway, Eltek Valere, SWECO Norge AS, OREEC, Hafslund og REC.
Olje og Energiminister Terje Riis Johansen vil ?pne Norges stand p? Bright Green Expo.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Morten Sch?yen
Chief Marketing Officer Eltek Valere 32 20 34 66 91 51 74 52
Om Eltek Valere
Eltek Valere AS har hovedkvarter i Drammen i Norge og er en global leverand?r av elektronikk til kraftforsyninger. Selskapets produktportef?lje omfatter totale energil?sninger til infrastruktur for mobil- og fastlinjenettverk og industril?sninger og omfatter likerettere, vekselrettere/inverterere, kabinettsystemer og alternative energil?sninger. Selskapet har over 2000 ansatte, kontorer i 25 land og salg i mer enn 100. Eltek Valere ble grunnlagt i 1971, er en del av Eltek ASA og listet p? Oslo B?rs (OSE).0000

Authors

Related posts

Top