Klimasp?rsm?l

Minus 36,5° Celsuis p? R?ros i dag ? hva skjer med varmepumpene da?

?kt fokus p? milj? og arbeidsrettigheter i EFTA

Norges delegasjon p? EFTAs ministerm?te. (Foto: NHD)
Det er gjort betydelige fremskritt i arbeidet med milj?bestemmelser i EFTAs handelsavtaler. En arbeidsgruppe i EFTA vil ferdigstille arbeidet sitt i l?pet av v?ren, og dette vil styrke grunnlaget for ? inkludere milj?hensyn i handelsavtalene. – Dette har v?rt sv?rt viktig for Norge, og det er veldig positivt at vi har kommet s? langt i dette arbeidet, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
– Vi vet at milj?hensyn blir stadig viktigere, b?de for forbrukere og n?ringslivet. Milj? b?r derfor v?re en viktig del av forhandlingene om handelsavtalene, sier Giske. Det er enighet om at bestemmelsene skal dekke tema knyttet til beskyttelse av milj?et, fremme av handel med milj?vennlige varer og tjenester og utvidet samarbeid om handel og milj?. Den konkrete utformingen av dette diskuteres fortsatt i EFTA.
Under EFTAs ministerm?tet i Gen?ve i dag signerte n?rings- og handelsminister Trond Giske og de andre EFTA-landenes ministre handelsavtaler med Serbia og Albania. M?let med avtalene er ? stimulere til ?kt samhandel og ?konomisk samarbeid mellom partene. – Avtalene er et klart signal om at Norge ?nsker ? st?tte opp om den demokratiske og ?konomiske utviklingen i Albania og Serbia, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
EFTAs handelsministre var enige om ? styrke arbeidet med arbeidstakerrettigheter som en del av handelsavtalene.
– Dette er i tr?d med regjeringens ?nske om ?kt fokus p? arbeidstakerrettigheter knyttet til EFTAs handelsavtaler, sier Giske. Det har v?rt en god prosess i dette arbeidet, og ministeren tror det vil v?re mulig ? oppn? et godt resultat.
Bilder fra m?tet kan lastes ned p? flickr:
http://www.flickr.com/photos/nhd-info/sets/72157623017148838/0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy