Natursp?rsm?l

Mitsubishi Electric gir bort 500 millioner yen til jordskjelvofre

Mitsubishi Electric Corporation gir bort 500 millioner yen tilsvarende ca 34 millioner nok til jordskjelvofrene som ble utsatt for en ufattelig tragedie 11. mars 2011.
Organiserer donasjonsprogram for ansatte
Mitsubishi Electric vil ogs? koordinere et donasjonsprogram s? deres ansatte kan enkelt og effektivt gi st?tte til jordskjelvofrene.Vurderer produktdonasjoner
Mitsubishi Electric vil ogs? gj?re en vurdering videre fremover om de skal bidra med produktdonasjoner eller gi bort andre n?dvendige varer for ? fremskynde gjenoppbygging av de ?delagte omr?dene.
Varmepumper og aircondition i Norge
Miba AS som import?r av Mitsubishi Electric sine varmepumper og airconditionsystemer i Norge er veldig stolte og glade for at sin leverand?r Mitsubishi Electric tar ansvar og er med og st?tter disse omr?dene som er blitt hardt rammet.
Mitsubishi Electric ? en av mange Mitsubishi bedrifter
Mitsubishi Electric er en frittst?ende bedrift som er en del av Mitsubishi navnet. Andre bedrifter som ogs? er medlemmer er: Mitsubishi Motors, Mitsubishi Aircraft, Mitsubishi Heavy Industries samt ca 300 andre bedrifter.
Miba AS er import?r av Mitsubishi Electric varmepumper i Norge. Omsetning i 2010 var ca 180 millioner kroner.
Produktene som tilbys er varmepumper og aircondition fra Mitsubishi Electric.
Miba har 15 medarbeidere i Norge, og p? verdensbasis har Mitsubishi Electric over 100 000 ansatte og er en av verdens st?rste akt?rer innen klimasystemer.
2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy