Natursp?rsm?l

Mora MMIX ? godkjent av det svenske reumatikerforbundet.

tilpasses og utvikles for ? dekke nye behov. Men det m? skje uten ? gi avkall p? f?rsteklasses design med innovative detaljer som er egnet i livstidsboligen. Mora Armatur lanserer n? nye kraner i serien Mora MMIX Care som vitner om at funksjon kan v?re synonymt med
f?rsteklasses design. Mora MMIX er testet og godkjent av det svenske reumatikerforbundet.
Mora Armatur er et av Nordens ledende foretak innen produktutvikling og markedsf?ring av sanitetsarmatur (vannkraner for kj?kken og bad). Hovedkontorer ligger i Mora. I VVS-bransjen er vi kjent som det innovative foretaket med produkter som har eleganse

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy