Vann

Moss vil gratispassasjerene til livs

Hensikten er ? stenge d?ra for leverand?rer som ikke tar ansvar for forsvarlig h?ndtering av brukt emballasje. ?stfold-kommunen, som allerede er en Gr?nn kommune, g?r dermed foran med et godt eksempel for ? bidra til en milj?vennlig utvikling.
– For Moss kommune medf?rer kontrollmedlemskapet at det vil bli stilt krav til kommunens norske vareleverand?rer om at de er medlem i en returordning for brukt emballasje, poengterer kommunens r?dmann Bente Hedum.
Motvirker skjeve konkurransevilk?r
Gr?nt Punkt er et av verdens mest brukte varemerker. Merket viser at det er betalt inn vederlag for emballasjen ? det vil si at produsent eller import?r har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning. Leverand?rer som selger varer det ikke er betalt inn vederlag for, snylter p? n?ringslivets returordninger og skaper skjeve konkurransevilk?r.
– Derfor er vi meget forn?yde med at Moss kommune er blitt kontrollmedlem. M?let er at samtlige kommuner i Norge og st?rre offentlige virksomheter blir kontrollmedlemmer for ? delta i emballasjedugnaden til beste for milj?et, og for ? unng? konkurransevridning, sier administrerende direkt?r i Gr?nt Punkt Norge, Jaana R?ine.
I tr?d med Regjeringens handlingsplan
Moss kommune f?lger med kontrollmedlemskapet opp Kommunenes Sentralforbunds tilr?dning og intensjonen i Regjeringens handlingsplan for milj? og samfunnsansvar i offentlige innkj?p. Ved ? stille krav til sine leverand?rer om ? bidra til forsvarlig h?ndtering av brukt emballasje, er medlemmene i Gr?nt Punkt Norge med p? ? redusere det samlede CO2-utslippet med ca. 350 000 tonn i ?ret.
Gr?nt Punkt Norge er n?ringslivets redskap for ? oppfylle myndighetenes krav til gjenvinning av brukt emballasje, og et redskap for ? m?te EU-krav om gjenvinning av brukt emballasje. Selskapets oppgave er blant annet ? s?rge for at n?ringslivet deltar i finansieringen av returselskapene.
www.grontpunkt.no

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder i Moss kommune, Cecilie Kildahl, telefon: 472 53 364
Adm. dir. i Gr?nt Punkt Norge, Jaana R?ine, telefon: 22 12 15 00
Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.
0000

Similar Posts