Natur

Mot et europeisk kraftmarked

Under LOS Energidag i Oslo tirsdag, varslet Konserndirekt?r Samfunn og konsernutvikling i Agder Energi, Unni Farestveit, en storstilt omstilling i norsk kraftsektor frem mot 2020.
Leder for Kraftforvaltning i LOS, Andreas Myhre, konkluderte med at omstillingen vil prege utviklingen i str?mprisene i lang tid fremover.

– Kraftsektoren i Norge skal gjennom en storstilt omstilling frem mot 2020. Omstillingen vil v?re preget av et felles europeisk kraftmarked, betydelige endringer p? forbrukssiden, massive oppgraderinger og utbedringer i kraftnettet, og mye ny produksjon, sa konserndirekt?r i Agder Energi, Unni Farestveit, til lydh?re deltakere p? bedriftskundesamlingen til LOS i Oslo tirsdag.
– St?rre enheter vil ogs? tvinge seg frem som en del av utviklingen. I dag har vi mer enn 60 nettselskap i S?r-Norge, mens det i fremtiden trolig bare vil v?re noen f? store regionale, sa Unni Farestveit.
Omstillingen p?virker str?mprisene
Leder for Kraftforvaltning i LOS, Andreas Myhre, konkluderte med at omstillingen ogs? vil prege utviklingen i str?mprisene i lang tid fremover.
– Til tross for at str?mprisen er h?yere enn i fjor, vil vi f? et kraftoverskudd i Norden i tiden som kommer. Hvor stort det blir er usikkert, men det vil legge press p? prisene. P? kontinentet er den fornybare energiproduksjonen i form av solenergi og vindkraft stadig ?kende, og vil p?virke str?mprisene i Norge, slik at den norske og tyske str?mprisen n?rmer seg hverandre, fortalte Andreas Myhre. Budskapet ble godt mottatt blant representantene til noen av de st?rste bedriftskundene til LOS.
Forutsigbarhet
Stortingsrepresentant for H?yre, Siri A. Meling, lyttet ogs? interessant til Andreas Myhres tanker om prisutviklingen p? str?m i Norden.
– For den nye regjeringen blir det viktig ? sikre industrien mer forutsigbarhet og ?ke krafttilgangen. Vi ?nsker ? ?ke fornybar kraftproduksjon i Norge, og vurderer tilpasning i ordningen med elsertifikater, fortalte Siri A. Meling. Hun delte ogs? Unni Farestveits syn p? st?rre enheter innen bransjen.
– Den p?troppende regjeringen har tatt til orde for at kommunestrukturen i Norge b?r gjennomg?s. N?r vi ser at det n?r sammenheng mellom dagens nettselskapstruktur og antall kommuner, skal ikke se bort fra at det kan komme endringer ogs? p? dette omr?det, sa Siri A. Meling, og lovet at den nye regjeringen ville ha et sterkt fokus p? energibransjen.
Oppdatere kundene
– Hensikten med LOS Energidag er ? skape trygghet for bedriftskundene, samt oppdatere dem om hva som skjer i energimarkedet, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS.
Blant foredragsholderne p? LOS Energidag i g?r, var Konserndirekt?r Samfunn og konsernutvikling i Agder Energi, Unni Farestveit, Stortingsrepresentant for H?yre, Siri A. Meling, daglig leder i Sponsorconsult, Jacob Lund, og leder for kraftforvaltning i LOS, Andreas Myhre.

Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst kraftleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 3,4 milliarder kroner i 2012.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?r av EPSI-Norway og ble k?ret til ?rets kundeservice i kategorien ?Energi? av TNS Gallup.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.10160

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy