Milj?politikk

– Mulig ? skaffe 100 milliarder dollar i ?ret til klimatiltak

Olje- og energidepartementet skal n? sluttf?re konsesjonsbehandlingen slik at det kan fattes delvedtak for deler av kraftledningen mellom ?rskog og Sogndal. Denne kraftledningen er helt sentral for ? bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge.

De aktuelle strekningene er fra Sogndal til Moskog og fra Haugen i ?rsta til s?rsiden av Hundvikfjorden i Bremanger. Det tas sikte p? at konsesjonsvedtakene kan foreligge s? tidlig som mulig vinteren 2011. Dette betyr at anleggsarbeidet p? disse strekningene etter planen kan starte opp i 2011.

– Kraftledningen ?rskog-Sogndal vil v?re sentral for ? bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. I tillegg vil denne kraftledningen utl?se ny produksjon av fornybar kraft, spesielt i Sogn og Fjordane. Jeg er derfor sv?rt glad for at vi kommer videre med det viktige arbeidet med ? binde sammen kraftnettet i Midt-Norge og S?r-Norge, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Regjeringen ?pner ikke for sj?kabel p? hele strekningen ?rskog-Sogndal. En sj?kabel p? hele strekningen ?rskog-Sogndal ville ikke utl?se nye fornybare energiprosjekter, ta lang tid ? realisere, og v?re uforholdsmessig dyr. Olje- og energidepartementet ber imidlertid Statnett konsesjonss?ke alternative luftledningstraséer i Bremanger og Naustdal, i tillegg til sj?kabel mellom ?rskog og Store Standal i ?rsta.

– Gjennom ? starte dette arbeidet samtidig som vi ber Statnett konsesjonss?ke ytterligere alternativer, oppn?r vi to ting. Vi opprettholder fremdriften i arbeidet med denne viktige kraftledningen, samtidig som vi im?tekommer lokale ?nsker om ytterligere utredninger av alternative traseer, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Riis-Johansen m?tte den 20.oktober ordf?rere fra ber?rte kommuner langs den planlagte kraftledningen.

– Det var et godt og konstruktivt m?te, og innspillene fra kommunene har v?rt og vil v?re viktig i mitt videre arbeid med denne kraftledningen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Bakgrunn
NVE vedtok i juni 2009 ? gi Statnett konsesjon for bygging og drift av en 420 kV kraftledning mellom ?rskog og Sogndal. Vedtaket inneb?rer at ledningen skal bygges som luftledning p? hele strekningen. Vedtaket ble p?klaget fra mange hold, og Olje- og energidepartementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i oktober 2009.
Kart delvedtak ?rsta – Bremanger (pdf)
Kart delvedtak Sogndal-Moskog (pdf)
Kart anmodning om ny konsesjonss?knad Bremanger kommune (pdf)
Kart anmodning om ny konsesjonss?knad Nausdal kommune (pdf)
Kart anmodning om ny konsesjonss?knad p? Sunnm?re (pdf)
0000

Similar Posts