Natursp?rsm?l

Mursteinshuset er billigst ? varme opp

Et mursteinshus holder best p? varmen – det gavner b?de milj?et og lommeboken
Med generelt h?ye energiutgifter og sterkt stigende energipriser i de kommende ?r, blir det enda mer ?konomisk fordelaktig ? bygge alle husets vegger i murstein. En innervegg best?ende av murstein, holder simpelthen bedre p? varmen. Forskjellen blir enda st?rre n?r man sammenligner med veggkonstruksjoner som er bygget opp av lette konstruksjoner i tre kledt med gips. Det er et av resultatene man kan lese i rapporten ?Muret byggeri og indeklima?, som SBI ? Statens Byggeforskningsinstitut I Danmark ? nylig har laget.?Fordelen med et murhus er at murstein som er et tungt materiale, har en god evne til ? akkumulere varme. Det vil si at murstein bruker lengre tid p? ? varmes opp og kj?les ned, sammenlignet med andre typer byggematerialer. Derfor er et fullmurt hus utrolig godt til ? holde p? varmen om vinteren og til ? holde huset kj?lig om sommeren.
Murstein er et godt materiale som kan puste og som kan absorbere og avgi fukt til rommet, og murstein hverken utvider seg, eller blir mindre ved fuktp?virkninger. Mikroorganismer som muggog sopp kan hellerikke gro i murstein,. Derfor har murstein en spesielt god funksjon i husets v?trom, som kj?kken og bad.
Rapporten fra SBI konkluderer med at et fullmurt hus har de mest stabile innetemperaturer. Materialenes evne til ? regulere temperatursvingninger i huset har stor betydning for det fuktmessige inneklima ? b?de i forhold til opptak av engitt fuktmengde og en rask avgivelse av samme fukt. Innervegger og best?ende av kalkpusset murstein eller av ren murstein er best til ? utjevne inneluftens fuktinnhold, og sikrer samtidig mot vekst av mikroorganismer.
Det koster litt mer i h?ndverksutgifter ? mure et hus, men den merutgiften tjener man inn n?r str?mutgiftene til oppvarming og avkj?ling, og det bedrede inneklima regnes med. ?Rapporten fra SBI er interessant fordi den sammenligner fullmurte bygg med andre veggkonstruktioner. Den viser at man b?de kan spare penger p? str?mregningen og samtidig f? et behagelig og sunt inneklima hvis man velger ? bygge alle husets vegger i murstein?, sier direkt?r Tommy Bisgaard fra byggitegl.no.
Rapporten fra SBI kan hentes p? f?lgende lenke: www.sbi.dk/indeklima/generelt/muret-byggeri-og-indeklima/muret-byggeri-og-indeklimaDirekt?r Tommy Bisgaard, Kalk- og teglv?rksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: [email protected]
Byggitegl.no
De ledende akt?rer inden for murv?rk og tegl st?r bag byggitegl.no. Sammenslutningen best?r af s?vel norske producenter, forhandlere og udf?rende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglv?rksforeningen i Danmark.
Byggitegl.no er med p? ? fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt ? st?tte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.
Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ?nsker ? p?virke det moderne samfunn, det murte bygg, milj? og utdannelse p? en positiv m?te.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy