milj?

N? blir det landstr?m i Bergen

04-07-2014 10:54 Enova SF Enova investerer 2 millioner kroner i det planlagte landstr?manlegget i Bergen. Dermed f?r Bergen Norges f?rste landstr?manlegg for offshorefart?y.

Enova investerer 2 millioner kroner i det planlagte landstr?manlegget i Bergen. Dermed f?r Bergen Norges f?rste landstr?manlegg for offshorefart?y.
– Dette er en gledelig nyhet. I tillegg til millionene fra Enova, har vi f?tt bekreftet ?konomisk medvirkning b?de fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune Jeg vil ber?mme spleiselaget; Enova, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og havnestyret for at de ser at dette er et klimatiltak som er viktig b?de for Bergen og Norge, sier havnedirekt?r Inge Tanger?s.
Fra diesel til str?m
Bergen og omland havnevesen har hele 1500 anl?p av offshore-fart?y hvert ?r og disse st?r for en stor del av energiforbruket i havnen. Energien produseres i dag av diesel-aggregat. N?r skipene n? i stedet kan g? over p? str?m, er potensialet for kutt i b?de CO2-utslipp og lokal forurensing stort. I f?rste omgang er det et mindre anlegg som skal bygges og som kun kan betjene ett skip om gangen.
– Vi gj?r det s? enkelt som mulig for ? holde kostnadene nede og for ? komme i gang, forteller havnedirekt?r Inge Tanger?s.
Starten p? noe stort
Det beregnede energi- og klimaresultatet er likevel ikke ubetydelig. I tillegg til at en fossil energikilde blir erstattet av elektrisitet, reduseres energibruken siden elektrisitet har en bedre virkningsgrad enn diesel. Til grunn for st?tten fra Enova ligger et energiresultat p? 2,9 GWh ?rlig. Klimagassutslippene reduseres med 925 tonn CO2 pr. ?r.
-Dette kan bli starten p? noe stort. Klimautslippene fra sj?transport er betydelige. N?r en by som Bergen g?r foran, vil b?de rederier og andre havner se at det er store milj?gevinster i denne sektoren, sier markedsdirekt?r Audhild Kvam i Enova.
En forutsetning for at prosjektet skal bli en suksess er at rederiene klargj?r fart?yene slik at de kan nyttiggj?re seg av landstr?mmen. B?de Tanger?s og Kvam tror det bare er et sp?rsm?l om tid.
-N? s?rger vi for ? f? infrastruktur p? plass som gj?r det mulig ? velge klimavennlige l?sninger. Da b?de tror og h?per vi at n?ringen vil gripe muligheten, sier Tanger?s.
G?r alt etter planen vil anlegget v?re klart for pr?vedrift allerede i desember.

Kontaktpersoner:

Audhild Kvam, markedsdirekt?r i Enova, tlf. 951 37 086, e-post: [email protected]
Inge Tanger?s, havnedirekt?r i Bergen og omland havnevesen, tlf. 982 06 767,
e-post: [email protected]

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.
Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.97100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy