Klimasp?rsm?l

N? kan du energimerke boligen din

05.01.10 Centrica Energi s?ker om utslippstillatelse i forbindelse med boring av letebr?nn 6407/12-3 i PL 470, Caerus. H?ringsfristen er 6. februar 2010.

Letebr?nn 6407/12-3, Caerus: Br?nnen er lokalisert omlag 153 km vest for Vikna i Nord-Tr?ndelag og omlag 68 km nordvest for ?ygruppen Froan i S?r-Tr?ndelag.
Boringen planlegges igangsatt 18. april 2010, og estimert varighet er 20 d?gn.
N?rmeste korallforekomster er henholdsvis 1341m s?r?st, 1596 m nord?st og 1876 m s?r?st for lokasjonen.
Kjemikalier i gul og gr?nn kategori
Operat?ren s?ker om utslipp av totalt 60 tonn kjemikalier i gul kategori og 1477 tonn kjemikalier i gr?nn kategori.
Det er utf?rt milj?risiko- og beredskapsanalyse for den planlagte aktiviteten. Boringen er av operat?ren vurdert til ikke ? medf?re uakseptabel skade p? det ytre milj?.
H?ringsfrist 6. februar 2010
Vi ber om at h?ringsinstansene sender eventuelle uttalelser til SFT innen 6. februar 2010, gjerne elektronisk til [email protected] med referansenummer 2009/1467.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy