Energisp?rsm?l

Nasjonal krise?velse p? Oslo Lufthavn ? trafikken g?r som normalt

som i ?r vil foreg? p? Romerike og i Oslo i dagene 30. oktober til 1. november. Fokuset vil v?re bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror.
Store deler av ?velsen vil bli gjennomf?rt p? Oslo Lufthavn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy