Natursp?rsm?l

Nasjonalparkkonferanse p? R?ros 1.-3. mars

de nye nasjonalparkstyrene og frivillige organisasjoner til den f?rste store nasjonalparkkonferansen om lokal forvaltning av nasjonalparker og andre store verneomr?der.
– Jeg er stolt av at vi har kommuner som ?nsker ? p?ta seg dette viktige ansvaret for ? forvalte verneomr?dene v?re. Dette er den mest verdifulle og s?rbare delen av norsk natur som vi skal verne for etterslekten. Kommunene skal derfor forvalte nasjonalparkene og de andre store verneomr?dene p? vegne av hele nasjonen

Similar Posts