Milj?politikk

Naturarven skaper nye verdier

Statnett har til delt Nexans Norway en kontrakt p? Oslofjord II-kablene som skal erstatte det gamle kabelanlegget i Oslofjorden. Anlegget vil best? av 3 420 kV PEX-isolerte kraftkabler og 6 420 kV papirisolerte kabler. PEX-delen av anlegget vil bli den st?rste i sitt slag i verden. Kontrakten har en verdi p? ca 840 MNOK.
Oslo, 22. juli, 2010 ? Statnett har til delt Nexans Norway kontrakten for ? designe, produsere og installere de nye Oslofjord-kablene som skal erstatte det eksisterende anlegget som ble installert for 30 ?r siden. De nye kablene, som vil ha en overf?ringskapasitet p? 3,000 MVA, vil bidra til ? sikre stabil kraftoverf?ring i en forbindelse som b?de spiller en viktig rolle i det norske str?mnettet og som vil lette kraftoverf?ringen mellom Norge og Sverige.
Hver enkelt kabel i Oslofjord II forbindelsen er 13 km lang og anlegget best?r av totalt 3 x 420 kV PEX sj?kabler og 6 x 420 kV papirisolerte sj?kabler. PEX-delen av anlegget vil bli den st?rste i sitt slag i verden.
Nexans Norway skal totalt levere 117 km 420 kV sj?kabler fordelt p? 9 lengder inkludert endetermineringer. Kablene skal produseres ved Nexans? fabrikker i Norge og Japan og skal installeres p? vanndyp mellom 200 og 250 meter av Nexans? installasjonsfart?y C/S Nexans Skagerrak i kombinasjon med andre fart?y. F?rste del av installasjonen skal gj?res i 2011, mens endelig overlevering skal finne sted i august 2012.
?Oslofjord II er et sv?rt viktig prosjekt for oss i det norske markedet. Vi har samarbeidet med Statnett ved flere anledninger tidligere og er b?de stolte og forn?yde med ? ha f?tt fornyet tillit,? sier divisjonsdirekt?r, Krister Granlie i Nexans Norway.
De eksisterende Oslofjordkablene, ble produsert og installert av Nexans i ulike prosjekter mellom 1959 og 1980.
Kontaktperson(er):
Divisjonsdirekt?r Energi – Krister Granlie Telefon:22 88 63 02 Mobil:975 95 531 E-post:[email protected] Kommunikasjonsdirekt?r – Kristin Hessen Telefon:22 88 61 11 Mobil:908 74 208 E-post:[email protected]
Lenker
http://www.nexans.no/
Bilder

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy