Energisp?rsm?l

NCC bygger for MNOK 295 p? Lillehammer

NCC Construction er tildelt kontrakt for oppf?ring av nytt kontorbygg i totalentreprise for Rosenlund Bydelssenter AS p? Lillehammer. Prosjektet best?r av to kontorblokker, der den ene blokken skal ha energiklasse A, mens den andre skal ha minimum energiklasse B.

Det er gitt opsjon p? ? utf?re begge bygg med energiklasse A. St?rrelsen p? kontrakten er ca MNOK 295 eksklusiv mva.

Rosenlund Bydelssenter ligger nord i Lillehammer, og dette prosjektet er f?rste trinn i en st?rre plan for omr?det. Leietakere i bygget er Statens vegvesen Region ?st og Fylkesmannen i Oppland. Prosjektet vil ha oppstart i august 2012 og ferdigstillelse i juli 2014.

Samlet areal er ca 21.000 kvm BTA inklusive ca 6000 kvm BTA parkering fordelt p? to plan under bakken.

-Vi er sv?rt glad for og stolte av ? ha f?tt Rosenlund Bydelssenter AS som kunde. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid de neste ?rene, sier distriktssjef Thomas Rost?l i NCC Construction.

Milj?krav og virtuelt design
-Prosjektet har strenge energikrav og passer derfor NCCs kompetanse sv?rt godt. NCC har opparbeidet seg h?y kompetanse p? energieffektive l?sninger som et ledd i ? m?te dagens og fremtidige krav til b?rekraftige l?sninger. I prosjektet inng?r boring av inntil 50 energibr?nner med varmepumper for ? forsyne bygget med varme, forteller Rost?l.

Fra 1. januar 2012 er alle nye byggeplasser i NCC Construction ?gr?nne byggeplasser?, et viktig virkemiddel for ? n? v?r visjon om ? v?re det ledende entrepren?rselskapet innen b?rekraftig l?sninger.

I anbudsarbeidet og videre i prosjekteringsarbeidet vil VDC (Virtual Design and Construction) v?re et sentralt verkt?y.

-VDC er effektivt for ? skape felles forst?else av prosjektet for alle involverte parter. Kunde, entrepren?rer, leverand?rer, konsulenter og leietakere vil enklere kunne forst? hvordan det ferdige bygget vil bli, og hvordan veien frem til ferdig bygg skal legges opp, sier Rost?l.

Fakta om Rosenlund Bydelssenter:
Byggherre er Rosenlund Bydelssenter AS
Arkitekt er LINK Arkitektur AS
Utf?res i totalentreprise av NCC Construction AS, distriktskontor Hamar.
Distriktssjef Thomas Rost?l, NCC Construction, tlf. 482 01 142
Kommunikasjonsr?dgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. 922 04 141

NCC i Norge best?r av forretningsomr?dene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning p? ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen ?r 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.0000

Similar Posts