Vann

NCC skal smelte sn?en i Oslo

NCC Construction Norge og Oslo kommune har i dag inng?tt en avtale som inneb?rer at NCC skal motta all sn? som kj?res bort fra gater og veier i Oslo. Sn?en fraktes til NCCs egenutviklede sn?smelteanlegg, hvor den renses og smeltes. Det rensede smeltevannet vil bli f?rt ut i Oslofjorden.
Kontrakten er i st?rrelsesorden 150 millioner, men sluttsummen vil ogs? avhenge noe i forhold til hvor mange kubikkmeter sn? som blir smeltet.

Sn?smelteanlegget vil fjerne problemene Oslos innbyggere og kommune har hatt i forbindelse med deponering av sn?. Fra og med 1. januar 2012 vil sn?en som tidligere ble kj?rt til deponier bli fraktet til NCCs sn?smelteanlegg.

– V?rt egenutviklede sn?smelteanlegg er et resultat av at myndighetene i 2009 satt strenge krav til sine entrepren?rer, da vi selv fikk ansvar for h?ndtering av sn?en, kombinert med oppfinnsomme og kloke ingeni?rer i NCC, sier regiondirekt?r H?kon Tjomsland i NCC Construction.

Slutt p? forurenset sn? i Oslo

Det er sjefingeni?r Terje Myrhaug i NCC Construction som hadde ideen til sn?smelteanlegget og som har v?rt ansvarlig for hele utviklingsprosessen.

– Vi har lykkes med ? utvikle en l?sning som vil fjerne behovet for sn?deponier i Oslo. I tillegg gir l?sningen positive milj?effekter, sier Myrhaug.

NCCs milj?regnskap viser at reduksjonen av CO2 tilsvarer det ?rlige utslippet fra 270 personbiler.

– For Oslos innbyggere betyr v?r l?sning renere luft, renere grunnvann og et renere havnebasseng. I tillegg fjerner vi deponienes visuelle forurensing. Derfor tror vi v?r l?sning ogs? vil v?re sv?rt interessant for flere store byer i Nord-Europa, sier Myrhaug.

Kontaktpersoner:
Regiondirekt?r H?kon Tjomsland, NCC Construction, tlf. +47 901 19 363
Sjefingeni?r Terje Myrhaug, NCC Construction, tlf. +47 918 39 694
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge best?r av forretningsomr?dene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning p? 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.0200

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Exporama Senteret