Klimasp?rsm?l

Nettselskapenes inntektsrammer 2010

Fallande kraftprisar i heile Norden for andre veke p? rad. For andre veke p? rad fall dei gjennomsnittlege kraftprisane i alle dei nordiske elspotomr?da. Og for f?rste gang sidan juli i ?r var alle desse prisane l?gare enn 30,0 ?re/kWh
Om kraftsituasjonsrapporten
NVE utarbeider og tilgjengeliggj?r kraftsituasjonsrapporter ukentlig.
Last ned kraftsituasjonsrapporten for uke 48 her.
Trass i auka forbruk fall prisen i S?r-Noreg med 0,8 ?re til 28,2 ?re/kWh i f?rre veke. Auka tilsig i S?r-Noreg medverka til nedgangen.
I Midt- og Nord-Noreg fall prisen med 1,2 ?re til 28,8 ?re/kWh. Prisfallet har samanheng med auka kraftproduksjon i Sverige. Med unntak av tre timar natt til torsdag hadde Midt- og Nord-Noreg lik pris som Sverige og Finland heile veka.
For meir informasjon , kontakt
Seniorr?dgiver Ellen Skaansar, tlf: 22 95 92 55
R?dgiver Mats ?yvind Willumsen, tlf: 22 95 90590000

Similar Posts