Klimasp?rsm?l

Nexans Norway skal levere kraftsj?kabler for 100 millioner euro til verdens st?rste vindpark offshore

Mexico og Norge lanserer i dag en felles finansieringsmodell under klimaforhandlingene i K?benhavn. Modellen inneb?rer at det etableres et gr?nt fond for finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Midlene skal skaffes fra statlige bidrag og fra auksjonering av utslippskvoter, og antas ? komme opp i st?rrelsesorden 30-40 milliarder USD ?rlig i 2020.
– For ? f? til et godt resultat i K?benhavn er det helt n?dvendig ? komme til enighet om en god modell for ? finansiere klimatiltak i utviklingsland. Vi h?per med v?rt felles forslag ? bidra til en slik enighet, sier Mexicos president Felipe Calderón og Norges statsminister Jens Stoltenberg.
Det er et stort behov for mer midler til klimatiltak i utviklingsland. B?de Mexico og Norge har tidligere fremmet forslag i forhandlingene som kan gi betydelig ?kning i klimafinansieringen. Den nye modellen kombinerer disse forslagene.
Norge har tidligere fremmet forslag om at en viss andel av FN kvotene i i-land holdes tilbake og auksjoneres internasjonalt, og at inntektene g?r til klimatiltak i utviklingsland.
Mexico har foresl?tt at det etableres et Gr?nt Fond og at innbetalingene fra det enkelte land bestemmes ut fra en fordelingsn?kkel basert p? utslipp, befolkning og BNP. Det nye felles forslaget benytter begge disse kildene.
– For ? framskaffe nok penger vil vi bruke flere ulike finansieringskilder. Pengene skal g? til klimatilpasning og utslippsreduserende tiltak i utviklingsland. Utbetalingene til utslippsreduserende tiltak vil v?re basert p? resultater, sier Mexicos president Felipe Calderón og Norges statsminister Jens Stoltenberg.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anne Sofie Risnes   #Indre Hardanger   #NVE   #Rune Flatby