Natur

Nord-Fron kommune viser vei med energitiltak som bedrer milj?et – og kommune?konomien

Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen investerer n? 30 millioner kroner i energieffektiviseringsprosjekter. Risikoen for resultatoppn?elsen tar leverand?ren Schneider Electric.
Nord-Fron har i lengre tid slitt med for h?yt energiforbruk i kommunen. I sin energi- og milj?plan hadde kommunen satt som m?l at de skulle redusere energibruken med 15 prosent. Med Schneider Electrics hjelp er m?let n? oppjustert til nesten 30 prosent.
Nord-Fron kommune har i samarbeid med energispesialisten Schneider Electric vurdert 28 av de kommunale byggene i kommunen og kommet frem til over 200 tiltak som b?r gjennomf?res. I flere av kommunens bygg opplever man at det er et d?rlig inneklima, og som byggeier anser kommunen det som viktig ? tilby gode arbeidsplasser med godt inneklima til de som arbeider i og bruker byggene.
Etter en grundig energianalyse er det beregnet av Nord-Fron kommune kan oppn? en energibesparelse p? hele 29 prosent ved ? gjennomf?re tiltakene som Schneider Electric anbefaler. Nytt i denne sammenhengen er at risikoen for resultatoppn?elsen tas av Schneider Electric, og at begge parter har et ?nske om ? oppn? st?rst mulig besparelser til lavest mulig kostnad. En gevinst utover det som er prosjektert vil deles mellom de to partene.
Garanterer for besparelsen
Schneider Electric har identifisert en mulig reduksjon i energiforbruk tilsvarende rundt 1,65 millioner kroner per ?r med gjeldende energipriser. Schneider Electric garanterer for at denne reduksjonen realiseres. Dersom kommunen ikke oppn?r antatt besparelse dekker selskapet mellomlegget, eller gjennomf?rer flere tiltak i bygningsmassen for ? oppn? garantert besparelse. Dersom det viser seg at kommunen sparer mer energi enn forventet deler Schneider Electric og kommunen besparelsen. Denne modellen, som kalles Energy Performance Contracting (EPC), reduserer risikoen for kommunen og gir partene et felles insentiv for ? f?lge opp driften i hele kontraktsperioden.
Enova st?tter prosjektet med 2,9 millioner kroner og kommunens forsikringsselskap, KLP, har signalisert en reduksjon i forsikringspremien p? ti prosent, som f?lge av tiltak som gjennomf?res som en del av prosjektet. Sammen med energibesparelsene muliggj?r dette at kommunen kan investere 30 millioner kroner og samtidig ha de samme kostnadsrammene som f?r prosjektet. Prosjektet er med andre ord selvfinansierende.
? Dette er en vinn-vinn-situasjon for Nord-Fron kommune og v?re innbyggere. Vi f?r bedre og mer moderne bygg, med bedre inneklima og bedre trivsel blant de som jobber i og bruker de kommunale byggene. Dette kommer i tillegg til at vi reduserer milj?belastningen av v?r drift med 30 prosent, sier Olav R?ssum, ordf?rer i Nord-Fron kommune.
? At Schneider Electric var villig til ? dele risikoen i prosjektet med oss, gjorde at det var mye enklere for oss ? vedta en s? stor og omfattende investering som dette er, sier han.
Bedre drift og vedlikehold
Schneider Electric har knyttet til seg Norges Astma- og allergiforbund for ? sikre at tiltak ikke bare skal redusere kommunens energibruk, men ogs? sikre et bedre inneklima og arbeidsmilj?. I tillegg f?r kommunen bygg som er optimalisert, som bruker mindre energi og som reduserer det tekniske vedlikeholdsetterslepet. Det vil i tillegg bli lettere ? styre og drifte byggene. P? denne m?ten vil kommunen kunne frigj?re ressurser som kan benyttes til andre oppgaver.
Etter gjennomf?ring av arbeidene vil kommunens driftspersonale blant annet ha en felles plattform for drift av alle tekniske anlegg. Dette vil bidra til at kommunen blir mindre s?rbar for frav?r og sykdom, ved at flere ansatte har felles kunnskap om styring av byggenes ventilasjonsanlegg og oppvarming. I tillegg vil kommunen f? utf?rt den lovp?lagte energimerkingen av alle bygg som omfattes av prosjektet.
? Nord-Fron er den f?rste kommunen i Norge som tenker energi, inneklima og byggforvaltning i et integrert perspektiv og i s? stort omfang. Her gj?r en liten kommune en stor og banebrytende investering for ? forbedre standarden p? kommunale bygg. Ved ? velge Schneider Electric og v?r l?sning for felles risiko og gevinst, f?r kommunen en driftspartner med felles m?l og motivasjon. Sammen har vi en m?lsetning om ? spare s? mye energi som mulig og s?rge for at driften er optimal, sier Per Hellevik Carlsson i Schneider Electric.

Detaljer om prosjektet:
Oppstart: August 2013
Antatt ferdigstillelse: Desember 2015
Antall tiltak: 212
Ber?rte bygg: 28
Investering: 30 millioner eks. mva
Besparelser: 2,5 GWh per ?r
For ytterligere informasjon:
Per Hellevik Carlsson, Schneider Electric
Telefon: 99 37 49 60
E-post: [email protected]
Olav R?ssum, ordf?rer i Nord-Fron kommune
Telefon: 48 00 34 13
E-post: [email protected]

Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Schneider Electric er en global spesialist innen energistyring, og leverer helhetlige l?sninger innen elektrisk distribusjon og installasjon, automasjon for industri, bygg og boliger, sikker str?mforsyning og kj?lesystemer, samt sikkerhetsl?sninger. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land, og hadde totalt en omsetning p? 24 milliarder euro i 2012. Schneider Electric har mer enn 140 000 ansatte som fokuserer p? ? gj?re energi sikker, p?litelig, effektiv og gr?nn: Make the most of your energy. www.schneider-electric.com/no
Vedlagte filer
5330

Similar Posts