Nordens st?rste VRF-anlegg i Lyngdal

I desember 2012 ?pner Norgesgruppen Alleen shoppingsenter i Lyngdal. Norgesgruppen har valgt LG Multi V III HR til det 18.000 kvadratmeter store senteret.

Stanley Pettersen hos teknisk entrepren?r ERV Teknikk i Lyngdal forteller at det var flere grunner til at Norgesgruppen valgte dette varmepumpe systemet.
– Det er et energieffektivt system som tar lite plass og er lett ? installere. Det er en varme- og klimal?sning som takler utfordringene store shoppingsentre har med varme- og klimakontroll. Med dette systemet vil Alleen shoppingsenter f? mulighet til stabil og riktig temperatur bestemt av hver enkelt leietaker.

Bedre inneklima og st?rre trivsel
Dette vil f?re til bedre inneklima og st?rre trivsel for kunder og ansatte. Systemet kan flytte og gjenvinne energioverskudd fra belysning, mennesker og maskiner i en del av bygget og bruke dette til oppvarming i en annen del av bygget.
– Vi kan for eksempel flytte overskuddsvarme fra 2 etg. og bruke dette til oppvarming i 1 etg. forklarer Pettersen.

Enkelt og sikkert
Varmepumpen LG Multi V III HR er et bra valg for oss som teknisk entrepren?r forteller Pettersen. Den er b?de enkel ? montere og mindre plasskrevende. Selv ved montering av anlegg i denne st?rrelsen blir det sv?rt lite lodding og varmearbeider for ? installere systemet. LG Multi V III HR har en st?rre fleksibilitet og gj?r montering enklere. Den henter energi fra luften og omgivelsene b?de ute og inne. Dermed blir det ikke n?dvendig med boring av energibr?nn.

Energiforbruket fordeles etter faktisk forbruk
Energiforbruket til kj?ling og oppvarming kan enkelt fordeles etter faktisk forbruk hos hver enkelt leietaker. For oss er det ogs? greit ? vite at hele systemet kan kontrolleres og overv?kes via SD-anlegg (AC Smart II, BACnet, LonWorks, Modbus), opplyser Pettersen.

H?y energieffektivitet med gjenvinning – COP inntil 7,1
LG Multi V III leveres med varmekapasitet fra 25kW til 252 kW og kj?lekapasitet fra 22 kW til 224 kW. Ved ? kombinere flere anlegg kan man f? s? stor effekt som man ?nsker.
For hver kW som tilf?res kan man f? inntil 7 ganger s? mye varme- og kj?leeffekt igjen. L?sningen kan oppfylle alle krav i henhold til nye byggforskrifter (TEK10).
Varmepumpen passer like godt til leiligheter, kontor- og n?ringsbygg.

Fakta om Alleen shoppingsenter
Alleen shoppingsenter Lyngdal har et areal p? totalt 18.000 m2 fordelt p? to etasjer og vil f? den st?rste installasjonen med LG Multi V III HR i Norden.
Varme og kj?ling i ventilasjonsanlegg be-st?r av 12 stk. LG Multi V III med totalt 672 kW kj?ling og 756 kW varmekapasitet fordelt p? 4 stk. Cowent ventilasjonsanlegg med DX-batteri.
Varme og kj?ling i butikkene har 6 stk. LG Multi V III HR med totalt 336 kW kj?le- og 378 kW varmekapasitet fordelt p? 56 inne-deler for lokal kj?ling og oppvarming i bu-tikker.
LG Multi V III HR er en komplett varme- og klimal?sning med varmegjenvinning som kan kj?le, varme og produsere varmtvann p? samme tid.
L?sningen kan levere inntil 100 % av var-mebehovet ned til ? 20 °C. Systemet har en COP p? inntil 7,1 ved samtidig kj?le- (40 %) og varmedrift (60 %).

Bauer Prosjekt
Bauer Energi avd. Prosjekt arbeider med ? finne de beste og mest kostnadseffektive l?sningene for b?de installat?rene og deres kunder, sier Ronny Kolstad hos Bauer Energi avd. Prosjekt.
Bauer Energi AS – Offisiell distribut?r av varmepumpe og aircondition i Norge.0000

Authors

Related posts

Top