Natursp?rsm?l

Nordic Paper velger Naturgass

Nordic Paper, verdens st?rste produsent av greaseproof papir, velger ? satse p? naturgass for produksjon av termisk energi (ca. 100GWh) for fabrikken p? Gre?ker, Sarpsborg.
Energib?rerne har i de seneste ?rene v?rt tungolje/spillolje og enkelte ganger el-kraft. Valget falt p? naturgass etter n?ye vurderinger av blant annet biobrensel.
?Viktige parametere i vurderingen har v?rt ? redusere utslippet av CO2 og NOx, leveransesikkerhet samt pris” sier Per Knatter?d (innkj?ps/logistikk direkt?r Nordic Paper)
Nordic Paper skal f? sin naturgass tilkj?rt med trailere fra Fredrikstad. Fabrikken i Sarpsborg ligger bare 13 km fra den nye LNG omlastningsterminalen som Skangass (eier av Nordic LNG) ferdigstiller f?rstkommende sommer, i Fredrikstad.
P? fabrikken blir den flytende naturgassen (LNG) regassifisert f?r den slippes inn i produksjonen til Nordic Paper.
Nordic LNG vil bygge og drifte en regassifiseringsenhet hos Nordic Paper og oppstarten for leveransene er planlagt i Q1-2012.

Nordic LNG provides natural gas in liquefied or gas form to industrial, maritime and automotive customers in Scandinavia. Deliveries are shipped out from the production plant in Stavanger via vessel, train or truck. A supply terminal is currently being built in Fredrikstad that will be opened for customer deliveries as from July 2011. Nordic LNG is fully owned by Skangass AS.0000

Similar Posts